Nå lanseres e-kurset ''Grunnkurs Teknisk Personell''

NRYFs Generelle konkurransereglement KR I omfatter alle grener, og med et digitalt kurs som er felles for alle som ønsker å bli teknisk personell, sikrer man en helhetlig og lik opplæring i dette reglementet på tvers av grener og autorisasjon. Nå er dette digitale grunnkurset ferdig og klart til å tas i bruk.

av
Lillann Jebsen

Kurset har fått tittelen «Grunnkurs teknisk personell» og er et kurstilbud fra Norges Rytterforbund til alle som ønsker å bli teknisk personell. Det helt ferske e-kurset har blitt utviklet av kurslærerne, de respektive komiteer og utvalg som har ansvar for teknisk personell sammen med administrasjonen i NRYF.

Helhetlig utdanning av teknisk personell viktig for sporten

Formålet med kurset er å sikre at alle som ønsker å bli teknisk personell får den samme opplæringen i KR I. Kurset gir grunnleggende innføring og innsikt i NRYFs konkurransereglement, samt i hvordan dette omsettes til handling og praktisk aktivitet. Deltakerne skal gjennom kurset få en grundig forståelse for sine oppgaver og plikter som teknisk personell innen Norges Rytterforbund.

Uansett type autorisasjon eller gren, er det viktig for å kunne utøve rollen som teknisk personell på en god og forsvarlig måte at man er godt kjent med hele reglementet og er trygg på hvordan det brukes. Som teknisk personell er man del av noe større – norsk ryttersport og norsk idrett, og sammen bidrar man til å opprettholde god hestevelferd, sikkerhet, fair play og derigjennom et godt omdømme.

Når kurset må gjennomføres

Kurset må gjennomføres og bestås i første fase av de respektive utdanningene som teknisk personell.* For noen grener betyr dette at kurset må tas før man kan starte på den tekniske utdanningen. I andre grener er det naturlig å integrere kurset i en tidlig fase av utdanningen.

Foruten å sikre et godt felles og helhetlig grunnlag for alle, vil dette kurset kunne frigi tid til å gå enda mer i dybden på andre viktige områder når man møtes ved fysiske kurs i de videre løp av de ulike utdanningene.

Du finner "Grunnkurs Teknisk Personell" her

Ikrafttredelsesdatoer

Krav om at e-kurset skal gjennomføres før man går videre i de respektive utdanningene for å bli aspirant, trer i kraft 1. august. 2023

Tre utdanninger setter krav om gjennomføring av kurset allerede fra kursets lanseringsdato. Dette gjelder Steward 1, Sprangdommeraspirant og Sprangstildommeraspirant. Påmeldte deltagere til Steward 1 kurs og til Sprangstildommeraspirant kurs vil bli informert om dette kravet i forkant av kurset. Vedrørende utdannelsen sprangdommeraspirant, skal det digitale grunnkurset gjennomføres før man tar det digitale sprangdommeraspirantkurset og går videre til det digitale møtet med kurslærer.

* Kurset må tas før man starter på følgende utdanninger: Sprangdommeraspirant, Sprangstildommeraspirant, Sprangbanebyggeraspirant, Dressurdommeraspirant, Teknisk Delegat Felt Aspirant, Feltbanebyggeraspirant, Mounted Games Dommer Aspirant, Voltigedommeraspirant, Distansedommeraspirant, Kjøredressurdommeraspirant, Kjøredommeraspirant, Kjørebanebyggeraspirant og Steward 1.

Relaterte artikler