KR II Sprang 2021

Sportsutvalget i sprang sammen med sprangdommerkomite, sprangbanebyggerkomite og stewardkomite har gjort følgende endringer i KR II.
Endringene er gjort på bakgrunn av endringer som er gjort hos FEI (Det Internasjonale Forbundet)

av
Heidi Nässelqvist

Kap 6 Feilpoeng
§ 236 – Poengtabell – følgende punkter er lagt til i 2021.
2. ulydighet i utdanningsklasse – 8 feilpoeng
3. ulydighet i utdanningsklasse – eliminering
Ekvipasjen elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i en omgang/avdeling – eliminering

Følgende punkt er nytt fra 2021: ekvipasjen elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i omgang/avdeling, dette er tatt inn på bakgrunn av hestevelferd.

KAP 7 – ELIMINERING OG SANKSJONER
3.24 Ekvipasjen elimineres ved 20 feilpoeng eller mer i en omgang/avdeling.

KAP 10 – ANTREKK, HILSNING, UTSTYR OG KVALIFIKASJON

§ 256 – Antrekk og hilsning
Her er det endringer om sporer, pisk som er merket i rødt.

§ 257 – Saling og bisling
Endringer som er gjort er merket i rød om bitt og benbelegg.

§ 258 – Kvalifikasjon
Følgende punkt er endret om direkte kvalifisering for ryttere:

3.2 Følgende ryttere er likevel direkte kvalifisert

-Rytter som har gjennomført med maks 4 feilpoeng er plassert i 1,45 m Grand Prix eller høyere til start i alle klasser.

§ 261 – Vanlige konkurranser og Grand Prix/Mini Prix
7. Unghest 4-5 års/Avd B – Endret til Utdanningsklasse
7.1 Utdanningsklasser er et tilbud for at hester skal kunne gjennomføre en klasse under konkurranseforhold for å vinne erfaring, uten det presset som gjelder i en ordinær konkurranse.
7.2 Utdanningsklasse kan arrangeres på alle stevnenivå, i klassenivå t.o.m. 125/LA+5 cm. Utdanningsklassen går rett i etterkant av en ordinær klasse og over samme bane som denne. Rytterne må gå banen i forkant av den ordinære klassen.
7.3 Utdanningsklasse er lukket for hester som starter i den ordinære klassen, men er ellers åpen innenfor de begrensningene som gjelder i hht KRI og KRII.
7.4 Hver ekvipasje kan starte to ganger. Dette må fremgå av påmeldingen og innen påmeldingsfristen for klassen.
7.5 Startavgiften er kr 125 for å starte én gang og kr 250 for å starte to ganger i samme utdanningsklasse.
7.6 Klassen bedømmes som Clear round. Tredje ulydighet gir eliminering.

Utdanningsklasse er noe som er valgfritt men som er en flott klasse for rekrutering. Denne klassen var tidligere kun for unghest men dette er nå endret og åpnet for alle hester.

Relaterte artikler