Innkalling til Ekstraordinært Årsmøte i Vest-Agder Rytterkrets

av
Vest-Agder Rytterkrets

Som bestemt på årsmøtet 7.juni 2022 avholdes ekstraordinært årsmøte tirsdag 16.august 2022 kl 1900 på Epona Ryttersenter.

Se tinghefte i vedlagte fil under.