NRYF

Informasjon vedrørende dressurkonferansen 19-20.november

På grunn av for få påmeldte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse dressurkonferansen

av
Rebekka Kaagaard

– og endre konferansen til en ren dressurdommerkonferanse. Nytt program for konferansen vil publiseres på rytter.no senest fredag 28.oktober. Er du dressurdommer og ikke allerede er påmeldt konferansen? Følg med - det vil åpnes opp for nye påmeldinger.

Vi vil i stedet arrangere en digital dressur konferanse ila 2022, tidspunkt vil vi komme tilbake med så fort dette er landet. Alle som er påmeldt konferansen, som ikke er dressurdommer har mottatt en e-post med informasjon.

For påmeldte dressurdommere vil det ikke være behov for å gjøre noen endringer.

Relaterte artikler