Distanse

Ansvarsområder i Sportsutvalg Distanse

Sportsutvalget i distanse har allerede hatt flere møter i år, og det har blitt besluttet å gjøre noen mindre endringer i rollefordelingen.

Foto: NRYF
av
Ingvild Lillefjære

Oppgaven som satsningsansvarlig er stor, og vi ser derfor behov for å dele denne jobben på flere personer. Det blir nå tre stykker som vil samarbeide om denne oppgaven, hvorav to av disse er ledere for henholdsvis junior- og seniorgruppe. Denne gruppen vil også jobbe med bredde og rekruttering, da vi ser at det er hensiktsmessig å knytte topp og bredde tettere sammen, blant annet med felles samlinger. Vi har stor tro på at denne strukturen vil fungere både for sportsutvalget internt og for utøverne. Vi har nå et et ressursterkt og stabilt satsningsteam, i tillegg til et stort fokus på bredde og rekrutteringsprosjekter.

Sportsutvalg 2024:

  • Kine Sesilie Iversen - leder, referent
  • Astrid Dragset - leder juniorgruppe landslag/satsning
  • Glenn Finstad - leder seniorgruppe landslag/satsning, bredde og rekruttering
  • Arild Neset - junior og seniorgruppe landslag/satsning, bredde og rekruttering
  • Ida Marie Eriksen - Cuper, statistikk, SoMe, bredde og rekruttering
  • Ronny Stokmo - NRYFstevne Godkjenning av stevneinvitasjoner Påmelding til og godkjenning av resultater fra utenlandske og CEI-ritt

Relaterte artikler