Dressurdommer 3 eksamen

Det vil bli mulighet for å ta eksamen for oppgradering til DD3 den 4. - 6 juni 2022 på Tanum rideklubb

av
Lillann Jebsen

Eksamen DD3

Det vil bli anledning til å ta eksamen for oppgradering til DD3 på Tanum i forbindelse med pinsestevnet den 4.-6. juni 2022. Kriteriene for å kunne ta eksamen ligger vedlagt under, men denne gangen reduserer vi søknadsfristen til 2 uker. Dere som allerede har søkt, og fått søknaden godkjent trenger ikke å foreta dere noe annet enn å melde dere på til DDK innen den 22. mai 2022.

KR I Tillegg 5 – Regler for autorisasjon av teknisk personell

d) Krav for å bli autorisert DDIII:
- Tidligere autorisasjon: DDII i minimum 3 år
- Dommerkompetanse: Vist seg kompetent som dommer og overdommer.
- Rideferdighet: MB dressur på minst D-stevne til minst 62%.
- Språk: Norsk skriftlig og muntlig, engelsk muntlig.
- Bisitting før eksamen: Minst 20 ekvipasjer for minst DDIV i VB. 10 av ekvipasjene kan være i MA.
- Kurs og eksamen: Kompetansegivende kurs med bestått eksamen. Autorisasjonsmyndigheten kan
bestemme at eksamen avlegges på stevner iht. pkt. 4.7.
- Søknad om eksamen: Søknad om å få avlegge eksamen sendes til NRYF minst 3 måneder før
fastsatt kurs iht. kursplan. (NB! Søknadsfristen på 3 mnd, reduseres som et unntakstilfelle for denne eksamenen til 2 uker før
kurs.)

4.8 Krav for å opprettholde autorisasjonen:

d) DDIII:
- Dømme minst 5 klasser MA eller VB per år, hvorav minst 2 VB.
- Delta årlig på kompetansegivende kurs i hht kursplan.
- Bisitte eller skyggedømme årlig for minst DDIV med minst 10 ekvipasjer på nivå VA. Bisitterskjema skal legges ved praksiskortet.

Ved bestått eksamen vil du bli autorisert som dressurdommer 3 med forpliktelse til å delta på kompetansegivende kurs som vil bli satt opp senest høsten 2022.

Nærmere informasjon med kjøreplan vil komme.

Med vennlig hilsen
DDK - Dressurdommerkomiteen NRYF