Digital Dressurdommer-konferanse 2023

Årets dressurdommerkonferanse vil bli avholdt digitalt på Teams i 2 deler. Del 1 avholdes 8. november og Del 2 avholdes 29. november.

av
Lillann Jebsen

Dressurdommerkomiteen (DDK) inviterer til en digital dressurdommerkonferanse som vil bli avholdt i 2 deler. Man må delta på begge delene for å få konferansen godkjent ihht. kravet beskrevet i KR I Tillegg 5.4.8 om at dommere må delta minst hvert annet år på et kompetansegivende kurs eller konferanse for å opprettholde autorisasjonen.

DEL 1:
Dato: 8. november 2023 kl. 18:00-21.00
Sted: Teams
Foredragsholder: Torunn Knævelsrud

  • OD- rollen
  • Gruppearbeid med case-oppgaver

DEL 2:
Dato: 29. november 2023 kl. 18:00-21.00
Sted: Teams
Foredragsholder: Kjell Myhre

  • Morgendagens ryttersport
  • Hestevelferd
  • Dommerforum; innsendte saker/diskusjonsemner til drøfting

DDK ønsker innspill til caser/diskusjonsemner som kan tas opp på konferansen. Innspill kan sendes inn via denne linken: https://docs.google.com/forms/...

Kontaktpersoner: DDK v/ Janne Halstenshov ddk.nryf@gmail.com
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 04. oktober 2023
Påmeldingslink: https://www.minidrett.no/kurs/...

Konferansen er åpen for alle NRYF autoriserte dressurdommere. Teams link vil bli sendt ut på mail til påmeldte deltagere rett opptil webinaret.

Vel møtt! :)


Med vennlig hilsen
DDK - Dressurdommerkomiteen NRYF