Bredde og rekrutteringsmidler 2023

Sportsutvalg Distanse får årlig tildelt midler øremerket bredde og rekruttering, barn og unge. Deler av disse midlene ønsker vi å bruke til klubber som gjør en ekstra innsats for å introdusere og rekruttere barn og unge til distansesporten.

av
Rebekka Kaagaard

Sportsutvalg Distanse får årlig tildelt midler øremerket bredde og rekruttering, barn og unge. Deler av disse midlene ønsker vi å bruke til klubber som gjør en ekstra innsats for å introdusere og rekruttere barn og unge til distansesporten.

Forslag til aktiviteter kan være distanseleir, temakvelder, kursaktivitet og annet. Tilskuddet må brukes til å få ned kostnaden for deltakerne, og gi det et godt tilbud uten stor egenandel.

Søknad sendes til: hildegunn@gu-di.no
Søknadsfrist 31.12. for planlagte aktiviteter i påfølgende år.

Så fort vi vet hvilke midler vi får tildelt blir det bevilget iht innkomne søknader.

For å få midlene utbetalt må det sendes inn enkel rapport på gjennomført aktivitet med bilder og tekst som kan brukes til publisering på Distanse i Norge.

Relaterte artikler