BANEBYGGERKURS – FELTRITT

Det vil bli avholdt et feltbanebyggerkurs 26-28. august 2022 på Starum Hestesenter

av
Lillann Jebsen

Starum skal arrangere nordisk baltisk mesterskap i feltritt i september.

I den forbindelse trenger de hjelp med banen og vi trenger å få oppdaterte banebyggere. Derfor slår vi to fluer i en smekk og arrangerer banebyggerkurs på Starum 26. – 28. august.

I tillegg blir det en helg med praktisk bygging 20. og 21. august med Tore Skedsmo. Ta kontakt med Tore på telefon 924 65 780


Instruktører: Tore Skedsmo og Anton Granhus

Kurset den 26.-28. august teller som praksis på praksiskortet for opprykk til neste steg som banebygger og/eller TD. Byggehelgen 20.-21. august gir god erfaring for den som vil bygge egne hindre.

Kurset er gratis, men deltakerne må selv betale kost og losji på Starum.
Pris – som inkluderer alt fra middag fredag kveld til lunsj søndag: 1.490,-. For de som ikke skal overnatte, er det mulig å kjøpe enkeltmåltider for 150,- kr pr måltid, men dere MÅ melde ifra hvilke måltider dere da ønsker.

Målet med kurset er å bygge nye og restaurere eksisterende hinder på Starum slik at de tilfredsstiller de internasjonale kravene som FEI nå har satt med tanke på at banen skal kunne brukes til nordisk mesterskap. OG å gi bane og hinderbyggere innsikt i de nye reglene fra FEI som også er lagt inn i det norske reglementet – samt grunnleggende opplæring på MIM-safe (rivbare hinder for feltritt).

Påmelding til: agranhus@online.no så snart som mulig og senest 12. august.

Husk å si ifra om du trenger overnatting. Det er noe begrenset med rom på Starum, så vi forbeholder oss retten til å stoppe for påmelding når det er fullt :-)

Programmet ser foreløpig slik ut:

Fredag 26. august
18.00 Middag – Velkommen – Orientering om helgen
19.30 Nye regler fra FEI og i KRV for bygging og måling av hinder fra
21.00 Slutt for i dag

Lørdag 27. august
08:00 Frokost
09:00 Prinsipper ved hinderbygging, incl MIM – Tore Skedsmo
* Vi starter bygging av hinder
12.00 Lunsj
13.00 Vi bygger videre
17.00 Cross Country – et datahjelpemiddel for banebyggere og arrangører av stevner.
18.00 Middag

Søndag 28. august
08:00 Frokost
09:00 Vi bygger videre
12.00 Lunsj
13.00 Oppsummering
Senest 15:00 Hjemreise

Vel møtt!