Politiattest

Idretten skal være et trygt sted for alle, særlig for barn! Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Alle rideklubber skal ha en person i styret som er ansvarlig for politiattester. Styret må informere om ordningen på klubbens hjemmeside. Der skal også navn og kontaktinformasjon på personen i styret som håndterer ordningen fremgå.

NIF har utarbeidet egne informasjonssider om ordningen – her finner du mer informasjon og nyttige dokumenter.