Amatørklasser

I henhold til FEI’s regelverk (Article 1 requirements) så gjelder følgende regler for amatørklasser:

Ryttere kan delta i alle CSI amatørkonkurranser fra det året de fyller 14 år.

Ryttere fra det året de fyller 12 år til det året man fyller 13 år kan delta i CSI amatørkonkurranser så lenge høyden på hinder ikke er over 130cm (se JRs Art.255.2).
Norske ryttere kan delta i amatørkonkurranser i Norden fra det året de fyller 12 år fortsatt, men utenfor Norden er det fra det året man fyller 13.år

SPRANG Clarkes Ferro Dag Ove Kingsr d K6 A1673 334x500
Foto: Roger Svalsrød

Amatørklasser på internasjonale stevner gir ikke championat poeng eller er tellende som kvalifiserende klasse. Dette ble vedtatt av Grenutvalget da amatørklasser ble innført for noen år siden. Årsaken til dette er at generelt sett blir disse klassene bygget for at amatørene skal få ha det hyggelig på store og flotte stevnearenaer og nivået legges mer opp etter nivået på de startende enn de reelle krav til klassehøydene. Dette gjelder også avstander, kombinasjoner og hinderutforming. Det gjelder heller ikke sportslig uttak for å ri i amatørklasser, slik som det gjelder til andre internasjonale stevner, i reglementsmessig forstand.