Utviklingshemmede - Special Olympics

Mennesker med utviklingshemming eller særskilte lærevansker har et eget konkurransetilbud internasjonalt, i organisasjonen Special Olympics. Her er ridning en aktiv gren. NRYF startet i 2016 opp et pilotprosjekt med mål om egen konkurranseaktivitet for denne målgruppen, med tilsvarende retningslinjer som i Special Olympics.

For samlinger og aktiviteter for Special Olympics ryttere, følg med på Para sine nyhetssider for deltagelse på samlinger.
Det vil i løpet av 2023 presenteres et pilot prosjekt med stevner for Special Olympics ryttere i Norge.