Utviklingshemmede - Special Olympics

Mennesker med utviklingshemming eller særskilte lærevansker har et eget konkurransetilbud internasjonalt, i organisasjonen Special Olympics. Her er ridning en aktiv gren. NRYF startet i 2016 opp et pilotprosjekt med mål om egen konkurranseaktivitet for denne målgruppen, med tilsvarende retningslinjer som i Special Olympics.

I 2021 vil NRYF introdusere et eget reglement, og et klasseoppsett for dressur og Working trail (gymkhana) for denne målgruppen, for lokale og nasjonale stevner.

Abu1
Kristoffer og Sue