Nivåklasser

Nivåklasser for Pararyttere er innført av tre grunner:

1. Para-rytter kan ri et Para-program tilsvarende vedkommende ridetekniske nivå uavhengig av hvilken grad vedkommende er klassifisert i. Dette gir rytter anledning til å starte stevner på det nivå han/hun er til enhver tid, som et ledd i en utdanningstrapp frem til rytter når det nivå samsvarende med hans/hennes klassifiseringsgrad.
UNNTAK: Ved alle mesterskap (NM/HM/KM) må rytter ri den grad vedkommende er klassifisert i.

2. Para-ryttere får anledning til å ri ”sine” program og således får verdifull stevneerfaring på vei mot en eventuell nasjonal/internasjonal karriere.

3. Det er som regel ikke mange para-ryttere på stevnene, og det er tilstrekkelig med én startende for at klassen kan gjennomføres (jfr. KR-Para). Nivåklasser gir arrangør anledning til at to eller flere grader kan slås i èn klasse. Plasseringen avgjøres ut fra prosentresultat uavhengig av hvilket program på det aktuelle nivå vedkommende rir.

Para Nivåklasser:

Para Nivåklasse Novice: Para Novice Test A eller B
Programnummer: 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41,42, 51, 52.
Dette er programmer med lett vanskelighetsgrad. Rytterne melder seg på til Para Nivåklasse Novice, men presiserer hvilken grad de skal ri: f. eks. ”Para nivåklasse Novice; grad 2 Novice Test A”.

Para Nivåklasse Intermediate: Intermediate Test A eller B
Programnummer: 13, 14, 23, 24, 33, 34, 43, 44, 53, 54.
Rytterne melder til Para Nivåklasse Intermediate, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).

Para Nivåklasse Grand Prix A: Grand Prix Test A
Programnummer: 15, 25, 35, 45, 55.
Rytterne melder til Para Nivåklasse Grand Prix A, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).

Para Nivåklasse Grand Prix B: Grand Prix Test B
Programnummer: 16, 26, 36, 46, 56.
Rytterne melder til Para Nivåklasse Grand Prix B, men presiserer hvilken grad de skal ri (som over).

Para Nivåklasse Grand Prix Kür: Grand Prix Test Kür
Programnummer: 19, 29, 39, 49, 59.

Det er viktig at også para ryttere gis anledning til å ri på stevner. Sportsutvalg Para (SU-PARA) ønsker derfor å oppmuntre alle arrangører av dressur- og kjørestevner til å sette opp egne klasser for Para ryttere på sine stevner.


Informasjon til arrangører av Nivåklasser.

Klubber som setter opp PARA Nivåklasser på sine D-/L-/E-stevner kan få dekket følgende av SU-PARA:
1) Godtgjørelse til én dommer per dag/stevne med Para-klasse (ihht NRYFs satser). Denne dommeren kan gjerne dømme andre klasser på samme stevne.

Kravene som stilles for å få tildelt støtte er:
1) Para Nivåklasser må være satt opp i den godkjente Stevneinvitasjonen.
2) Para Nivåklasser må gjennomføres på stevnet med minimum én fysisk startende i hver av klassene (jfr. KR-FH).
3) Det er påkrevd at klubben har organisasjonsnummer (er registrert i Brønnøysund) for å motta denne støtten.
4) Etter avsluttet stevne, sendes skjemaet Søknad og rapporteringsskjema arrangørstøtte Para nivåklasser i utfylt stand, samt resultatliste (eller link til resultatliste i NRYFstevne/ Equipe) til NRYF v/ nryf@rytter.no

For nærmere informasjon, ta kontakt med SU-PARA v/ Hege E. Sætre, hege.elisabeth.satre@ue.no

Gratis dommer på dressur- og kjørestevner