Rekruttering

Sportsutvalg feltritt (SU-F) har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak i grenen. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen av utøvere på vei opp til et internasjonalt nivå. Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det regionale breddesamlinger og rekrutteringssamlinger vår og høst. Samlingene organiseres av SU-F og gjennomføres av rekrutteringstrener engasjert av SU-F.

Invitasjon til hver enkelt samling publiseres på vår hjemmeside og facebook-gruppe “Norges Rytterforbund feltritt”.

Regionale breddesamlinger

De regionale breddesamlingene er ment å være et tilbud til ekvipasjer som ønsker en introduksjon til grenen feltritt. Samlingene tilbys for utøvere på to ferdighetsnivå:

*Nivå 1:
Ekvipasjen har erfaring fra sprang, men ny i feltritt.

*Nivå 2:

Ekvipasjen har trent en del i terrenget og deltatt på noen stevner i Knøttecup (60 cm)/H/P 80 cm.

Ekvipasjene blir delt inn i grupper etter alder og nivå og vil få undervisning i bakkearbeid og sprang på formiddagen. Etter lunsj og litt grunnleggende teori om feltritt, gjennomføres en økt i terrenget. Samlingene er av én dags varighet.

Påmelding Brekka

Påmelding Sørum

Påmelding Haugaland

Påmelding Kalland

Påmelding Blixland

Påmelding Starum

Påmelding Orkdal

Rekrutteringssamlinger

Rekrutteringssamlingene er et tilbud til ekvipasjer som allerede er konkurranseutøvere i feltritt. Samlingene gjennomføres over to dager og har som mål å gi våre ryttere kompetanseheving og motivasjon til videre satsing i grenen feltritt.

Kriteriet for å være med på disse samlingene er at utøveren har en ambisjon og et realistisk mål om en toppidrettssatsing innen de nærmeste to årene.

Rekrutteringssamlinger 2024 arrangeres 10-11 februar (Norsk Hestesenter, Starum) og 6-7 april (Vennesla).

Spørsmål om samlingene kan rettes til:

Monica Korsmo Sandbakken (SU-F)

Ansvarlig rekrutteringssamlinger

97984680monica.korsmo@gmail.com