Rekruttering

Sportsutvalg feltritt (SU-F) har et særskilt ansvar for rekrutteringstiltak i grenen. Det tilbys aktiviteter som fremmer den sportslige utviklingen av utøvere på vei opp til et internasjonalt nivå. Som et ledd i dette arbeidet, arrangeres det regionale breddesamlinger og rekrutteringssamlinger vår og høst. Samlingene organiseres av SU-F og gjennomføres av rekrutteringstrener engasjert av SU-F.

Invitasjon til hver enkelt samling publiseres på vår hjemmeside og facebook-gruppe “Norges Rytterforbund feltritt”.

Regionale breddesamlinger

De regionale breddesamlingene er ment å være et tilbud til ekvipasjer som ønsker en introduksjon til grenen feltritt. Samlingene tilbys for utøvere på to ferdighetsnivå:

*Nivå 1:
Ekvipasjen har erfaring fra sprang, men ny i feltritt.

*Nivå 2:

Ekvipasjen har trent en del i terrenget og deltatt på noen stevner i Knøttecup (60 cm)/H/P 80 cm.

Ekvipasjene blir delt inn i grupper etter alder og nivå og vil få undervisning i bakkearbeid og sprang på formiddagen. Etter lunsj og litt grunnleggende teori om feltritt, gjennomføres en økt i terrenget. Samlingene er av én dags varighet.

Rekrutteringssamlinger

Rekrutteringssamlingene er et tilbud til ekvipasjer som allerede er konkurranseutøvere i feltritt. Samlingene gjennomføres over to dager og har som mål å gi våre ryttere kompetanseheving og motivasjon til videre satsing i grenen feltritt.

Kriteriet for å være med på disse samlingene er at utøveren har en ambisjon og et realistisk mål om en toppidrettssatsing innen de nærmeste to årene.

Spørsmål om samlingene kan rettes til:

Anna Bredberg (SU-F)

Ansvarlig regionale breddesamlinger

48402004team.annabredberg@gmail.com

Monica Korsmo Sandbakken (SU-F)

Ansvarlig rekrutteringssamlinger

97984680monica.korsmo@gmail.com