Tilby friluftsaktiviteter med hest i sommer?

Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund ønsker å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Det inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter i sommeren 2023, totalt skal det deles ut 20-25 000 kroner til 5 utvalgte klubber eller virksomheter.

Hode
Foto: NRYF

For 2023 innebærer det at Hest og Helse gjennom prosjektet «Hest og friluftsliv», med finansiering fra Miljødirektoratet, vil tildele kr. 20.000- 25.000 til 5 utvalgte klubber eller virksomheter som kan tilby en av følgende aktiviteter i løpet av sommeren 2023:

til en av følgende målgrupper:

Prioritering:

Arrangør må også være bevisst på at aktivitetene gjennomføres på en god måte som ivaretar naturmangfoldet i området og ikke bidrar til slitasje i sårbare områder eller forstyrrer sårbare arter.

Se mer informasjon hos Hest og Helse her