Søknadsfristen for Gjelsten Stipendet nærmer seg

Vi minner om at det er åpnet for å søke om Gjelsten Stipendet for 2023 – søknadsfrist er 21. august.

White 2022 08 16 090137 aiqe 21b564734082f84861f10a97f4023700
Illustrasjonsfoto: NRYF

Gjelsten Holding bidrar gjennom «Gjelsten Stipendet» totalt med 10 millioner kroner over en 10 års periode, som deles ut som stipend til klubber som tar eller har hatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

Målet er at motivasjonen det gir «å bli sett» gjennom stipendordningen gir ny positiv energi til videreutvikling av norsk ryttersport.

Det er primært klubber tilknyttet Norges Rytterforbund som kan motta Gjelsten Stipendet, men unntaksvis kan også lag, foreninger og selskap som er med på å fremme ryttersporten motta stipendet.

Det skal, i tråd med statuttene, deles ut 10 stipend á 100.000 kroner i 2023. Søknadsfrist er 21. august 2023.

Se mer her