Søk om tilskudd - Krafttak for ridebanebunner

Norges Rytterforbund lyser nå ut «Krafttak for ridebanebunner» 1.halvdel 2022. Søknadsfrist er 30.04.2022

Web arendal og grimstad rideklubb anlegg 1024x450

Hva er krafttak for ridebanebunner?

Ordningen «Krafttak for ridebanebunner» skal stimulere til sportslig aktivitet over hele landet. Vi ser at mange klubber ikke makter den investeringen det er å bytte ut ridebanebunnen.

Spillemidler er alltid ment å være hovedfinansieringen av anlegget, men det må gå minimum 10 år før spillemidler kan søkes på nytt til samme formål/anlegg. NRYF innførte derfor ordningen «Krafttak for ridebanebunner» i 2009, hvor klubber kan søke om midler til rehabilitering av ridebanebunn som har hatt driftslevetid mindre enn 10 år.

Quote
Spillemidler er alltid ment å være hovedfinansieringen av anlegget. Krafttak for ridebanebunn er kun et supplement til spillemidlene.

Hvem kan søke om tilskudd?

Følgende klubber kan søke om tilskudd fra ordningen:

Da Islandshest ikke omfattes av den årlige hestelisensen, gis det ikke støtte til spesialbaner for Islandshest.

Prioritering av søknadene

I forhold til fordelingen av midlene fra den årlige hestelisensen, fremgår det av ovennevnte vedtak at programsatsingsanleggene vil bli prioritert. På sikt søkes selvsagt å kunne støtte øvrige klubbanlegg under den samme ordningen.

Søkere vil bli vurdert opp mot hverandre i forhold til stevneantall, stevnenivå, antall deltagere og geografisk beliggenhet. Ytterligere vurderingskriterier vil være klubbens størrelse (antall medlemmer fordelt på alder), organisering og rekrutteringstilbud (f.eks. rideskolevirksomhet). Dersom det i perioden er godkjente søkere som skal oppgradere baner til feltritt/kjøring, øremerkes 20% av den totale potten til disse prosjektene.