Reviderte forbuds og karenstidsbestemmelser hest

Listen er oppdatert i samarbeid med de skandinaviske landene gjennom NEMAC (Nordic Equine Medication and Anti-doping Comittee). Ny liste for forbuds- og karenstidsbestemmelser hest trer i kraft fra og med 1.mars 2023.

N Mdressurstemning 1 of 63
Illustrasjonsfoto: NRYF

De viktigste endringene er som følger

Karenstider på enkelte utvortes produkter, fôr og kosttilskudd

Det innføres 96 timers karenstid på følgende:

Oppdatert forbuds- og karenstidsliste finner du under "hestevelferd og antidoping" på denne linken