Reglementsendring Utvidet klubbstevne

Med virkning fra 1. oktober 2023 innføres det endringer i reglementet når det det gjelder Utvidet klubbstevne.

Paragraf 1

I henhold til sak fra møtet i teknisk komitee (TK-møte) høsten 2023 sak 9/22 , og vedtak i forbundsstyret 15.juni 2023 sak 43/2023 er det gjort endringer i reglementet ang. Utvidet klubbstevner Kap. 4, §140, punkt 2.
Denne endringen vil tre i kraft 1.oktober 2023, og er en prøveordning for 1 år.

Endringen går ut på at det ikke lenger er en begrensning på antall klubber det er lov til å invitere, men for sprang og dressur er det satt en øvrig grense på nivå og antall startende.
I sprang er begrensningen satt til t.o.m 1m/LC-P og 200 startende per dag. I dressur er begrensningen satt til t.o.m LA og 40 startende per dag. Alle stevneinvitasjoner til UK-stevnene skal fra og med 01. oktober legges ut og godkjennes i NRYFstevne, samt resultatene etterfølgende skal også skal registreres der.

Reglementet med synlig endring finner man her.