Oppdatert konkurransereglement KR I 2023

Det Generelle konkurransereglementet KR I for 2023 har blitt oppdatert og ny versjon trer i kraft 01.06.2023.

Paragraf alt 2

I den oppdaterte versjonen vil endringene fra 6. mars fortsatt være synlige, men nå med de nye endringene i tillegg.

De nye endringene gjelder:

Reglementet har blitt lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden.