Nytt om antidoping hest

NRYF har utarbeidet nye bestemmelser for antidoping hest. Begrunnelsen for dette er sammensatt, men i utgangspunktet skyldes det endringer i WADAs regelverk og derigjennom endringer i NIFs lov. Hovedsakelig innebærer endringen at det ikke lenger er NIF v/Idrettsstyret som godkjenner antidopingregelverk for hest, men at dette ansvaret nå ligger hos NRYFs Forbundsstyre.

Illustrasjon1
Foto: NRYF

«NRYFs bestemmelser for antidoping og regelstridig medisinering for hest» er i utgangspunktet en oversettelse FEIs antidoping regelverk (Equine Anti Doping and Controlled Medication Regulations) men tilpasset Forskrift om velferd for hest og hund in konkurranser, hvor det stilles krav om bruk av karenstider. For NRYF gjelder Forbuds og karenstidsliste fastsatt av Det norske Travselskap. Videre er bestemmelsene tilpasset samarbeidsavtalen som er inngått mellom NRYF og Antidoping Norge(ADNO), om prøvetaking, analyse og påtale, og NRYFs rett til bruk av NIFs domsorganer.

Bestemmelsene ble vedtatt av Forbundsstyret 15. juni 2023. Godkjenning til å bruke NIFs domsorganer i saker som angår doping og ulovlig medisinering (regelstridig) for hest ble vedtatt av Idrettsstyret 18.6.2023.

Mer informasjon om antidoping finner du her.