Noe du lurer på om import og eksport av hest?

Onsdag 1. november arrangerer Tolletaten en spørretime der tema er import og eksport av hest innen EU/EØS, hvilket inkluderer Norden. Arrangementet er på Teams og er gratis for deltagerne.

Transport
Foto: NRYF

Spørretimen innledes med en kort gjennomgang av det sentrale regelverket innen dyrehelse og toll ved import og eksport av hest. Geografisk vil det dreie seg om reiser innen EU/EØS-området, hvilket inkluderer Norden.

Det oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd, og man er også velkommen til å være med uten å delta aktivt.

Send inn spørsmål/problemstillinger innen 25. oktober til catalina.rivas@tollno.

Dato: Onsdag 1. november 2023 klokken 09.00-10.30

Sted: Teams

Påmeldingsfrist: onsdag 31. oktober 2023

Antall plasser: 25

Kursholdere:

Fredrik Wittenburg Andersen - Veterinær seniorrådgiver, Mattilsynet

Turi Frances Calveley Hordern-Larsen - Seniorrådgiver seksjon dyrehelse, Mattilsynet

Bjørn M. Nilsen - Tolloversinspektør, Tolletaten

Du finner mer informasjon og påmelding her