Vil jobbe sammen om hestevelferden

I desember tok Norsk Hestesenter initiativ til å samle de største organisasjonene innenfor hestesporten for å danne et samarbeid rundt hestens velferd i Norge. Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norsk Galopp har siden da hatt flere møter for å diskutere planer og løsninger for hestesportens framtid og «social licence to operate». Denne uken ble det første offentlige steget tatt, gjennom en felles samling med flere inviterte gjester.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Gjennom etableringen av forumet «Sammen om hestevelferd» er ønsket å knytte enda tettere bånd mellom hesteorganisasjonene i Norge og sammen jobbe for å bedre hestevelferden på tvers av grenene. (Foto: Lene Aasbø/Norsk Hestesenter)

Tekst: Lene Aasbø/Norsk Hestesenter, Rebecca Ballestad-Mender/Norges Rytterforbund

Alle organisasjonene har hatt hestevelferd på agendaen lenge før det tok seg opp i media på senhøsten i 2023, men erkjenner at den store debatten rundt temaet tilsier at dette arbeidet ikke blir kommunisert godt nok utad, og at det er behov for en tettere dialog med hestenæringen rundt temaet.
-Ved å etablere forumet «Sammen om hestevelferd» med jevnlige møter, ønsker vi å knytte enda tettere bånd mellom organisasjonene og sammen jobbe for å bedre hestevelferden på tvers av grenene, sier Vibeke Edvardsdal, veterinær og avdelingsleder for avdeling fag- og kompetansesenter ved Norsk Hestesenter.

Vi må erkjenne at det finnes utfordringer, og de som bevisst utøver dårlig hestevelferd må stilles til ansvar.

Kjell Myhre, seniorrådgiver i Norges Rytterforbund

Hestevelferden må forankres i heste-Norge

Hestevelferd er imidlertid ikke noe som kan vedtas av en administrasjon. Det må forankres ute i heste-Norge. Det første offentlige steget i dette prosjektet var derfor å samle nøkkelpersoner i sporten til et felles dialogmøte på Hestesportens Hus på Bjerke Travbane mandag 18. mars.

Hver av de fire nevnte organisasjonene inviterte med seg utøvere, trenere, ridelærere, stallansatte, veterinærer, funksjonærer, etologer og dommere til dette møtet. Målet med møtet var å øke bevisstheten knyttet til den situasjonen norsk hestesport befinner seg i, med fokus på blant annet etiske utfordringer. Ved å invitere på tvers av sport og grener kunne deltakerne i fellesskap dele sin innsikt fra hvert sitt ståsted knyttet til de styrkene og svakhetene hestesporten har, med mål om å finne løsninger for hvordan vi kan samarbeide framover.

Innenfor hestemiljøene går kanskje rytteren og skuler litt på utstyret og treningsmetodene til travtreneren og visa versa, men hvordan kan vi lære av hverandre på tvers av gren? Hestens behov for riktig fôring, tilstrekkelig utetid, sosial kontakt med andre hester, godt stell og rettferdig håndtering er felles for alle, enten hesten er et kjært familiemedlem og går mest «på stas», eller er en høyt premiert idrettsutøver.

Ved å invitere på tvers av sport og grener kunne deltakerne i fellesskap dele sin innsikt fra knyttet til de styrkene og svakhetene hestesporten har, med mål om å finne løsninger for hvordan organisasjonene kan samarbeide framover. (Foto: Pixabay)

Foredrag til ettertanke


Under møtet presenterte de ulike organisasjonene seg og de fortalte om hvilket ståsted de hadde i debatten om hestevelferd. Flere foredrag stod også på programmet. Birgit Ranheim, som har en allsidig bakgrunn både som veterinær, farmakologisk rådgiver i DNT, fagsjef i helsetjenesten for svin og fjørfe i Animalia og medlem av Racevets, delte mange gode eksempler på hvordan andre typer dyrehold har «gått opp stiene før oss» og tatt grep for å bedre dyrevelferden og møte kritikken. Hun utfordret også salen til å tenke over ting som «elsker hester å konkurrere?» og «hva gjør hesten de 23 timene i døgnet den ikke trenes?».

Leder av teknisk komité i Norges Rytterforbund, Torunn Knævelsrud, ga innsikt i de spesifikke utfordringene knyttet til ryttersporten. Hun vektla at selv om møtets deltakere hadde forskjellig ståsted, så har alle som driver med hest et felles ansvar. Hest er hest, og hensynet til hesten må komme foran menneskets ambisjoner og forretningsidéer.

Hvis vi skal ha en hestesport i framtiden, må hestevelferden få en større plass på agendaen.

Hanne Dahl Lien, fagansvarlig ridning Norsk Hestesenter

Diskuterte forslag til fremtidsrettede løsninger


Dagen ble også preget av diskusjoner og gruppearbeid. Her delte deltakerne synspunkter og bidro med forslag til fremtidsrettede løsninger. Sentralt stod behovet for å skape tillit på tvers av grenene, samt å fremheve og lære av hverandres erfaringer.
Det ble også uttrykt et ønske om at det må settes krav til kompetanse for å drive med hest, og det var bred enighet om at kunnskap og kompetanse er veien til god hestevelferd.

Vi må bli flinkere til å forklare hvordan og hvorfor vi behandler hestene våre som vi gjør.

Bente Rosenberg, administrerende direktør Norsk Galopp

Det var bred enighet om at kunnskap og kompetanse er veien til god hestevelferd. (Foto: Waldemar Zielinski/Pixabay)

Er kommet et stykke på en viktig vei


Sjefsveterinær i Det Norske Travselskap, Anne Wangen, understreker viktigheten av møtet: -Samfunnet er i stadig endring, og fokuset på dyrs velferd er større enn noensinne, noe som selvfølgelig er veldig bra. Søkelyset på hestesporten og oppmerksomheten rundt hestens velferd har eskalert det siste året. Negative hendelser, som for eksempel Helgestrand-dokumentaren, rammer oss alle, og gjør at mange blir bekymret for hvordan sportshestene behandles. Det er kritiske røster som mener at menneskers ambisjoner i for stor grad går utover hensynet til hestenes velferd. Vi opplever til dels krass kritikk fra flere hold, blant annet knyttet til hvordan sportshestene trenes og konkurrerer, skader og medisinering, utstyr som benyttes, samt bekymring for hvorvidt hestenes grunnleggende behov for å få utøve naturlig adferd ivaretas. Dette må vi møte, og vi må møte det sammen, for hestenes velferd og sportens framtid.

(Foto: Candixx/Pixabay)

Relaterte artikler