Vi snakker om lag 250 arbeidstimer per stevnedag

Ved helgens D-stevne i sprang hadde Jarlsberg og Melsom Rideklubb totalt 520 startende over to dager på anlegget til Melsom videregående skole. Det krever sitt av frivilligheten. – Med forberedelser og etterarbeid går det med cirka 250 arbeidstimer per stevnedag. Så man blir ganske stolt over dugnadsheltene i klubben som drar dette i land, fastslår klubbens leder Trygve Egenes.

av
Rebecca Ballestad-Mender
-Stevnet i helgen var som et typisk før-korona sprang-stevne, med over 500 startende, sier Trygve Egenes, leder av Jarlsberg og Melsom Rideklubb om helgens stevne. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)

-Stevnet i helgen var som et typisk før-korona sprang-stevne, med over 500 startende, sier en fornøyd klubbleder. - Et slikt stevne varer fort i 12 timer, og det er mange synlige og usynlige dugnadshender i gang.

Mange dugnadstimer for ryttergleden

På Melsom var det et yrende liv fra tidlig morgen til sen kveld lørdag og søndag. Det var små og store ryttere, små og store hester – og en jevn trafikk av hestetransporter som fraktet idrettsutøverne til stevneplassen.

Slikt krever god planlegging og mange ildsjeler.

-Når fløyta blåser første gang, er vi 18-20 personer som bidrar kontinuerlig, dagen ut. Med forberedelse og etterarbeid er det snakk om cirka 250 arbeidstimer per stevnedag, fordelt på ivrige medlemmer. Noen går hele 12 timers skift, mens andre jobber må deles opp. Å stå på banen eller skrive for dommer 12 timer sammenhengende er ganske heftig.

Klubben setter stor pris på det anlegget de har tilgang til på Melsom. Klubben samarbeider tett med skolen og elevene der, samt med Stall-T som har sin base på anlegget, med blant annet tradisjonell rideskole.

-Melsom Videregående skole er et fantastisk sted å arrangere stevner på, det er trolig Norges fineste vinterarena for slike stevner. Dette er nok en viktig grunn til at vi blir tildelt Innendørs NM for junior hvert år, sier Trygve.

- Med forberedelse og etterarbeid er det snakk om cirka 250 arbeidstimer per stevnedag, fordelt på ivrige medlemmer, sier leder i Jarlsberg og Melsom Rideklubb om det å arrangere stevner. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)

Frivillighetens år 2022

Vi stiller opp for hverandre, enten med redningshunder, som besøksvenner eller for idrettsgleden! Regjeringen ønsker å feire denne holdningen – derfor feirer vi her i Norge i 2022 Frivillighetens år.

Stolt over klubbens innsats

Trygve kunne enda en gang fornøyd konstatere at resultatet av innsatsen var et veldrevet ridestevne, med god sport og glade deltagere.

-Man blir ganske stolt og fornøyd når klubben klarer å dra i land slike stevner, med god stemning og fornøyde ryttere, helt uten trøbbel! Mange av dugnadsheltene har mye og lang erfaring, og flere er tidligere ryttere og rytterforeldre og vet hva som skal til for at opplevelsen skal bli bra. Sprangkomiteen og stevneleder Einar Ballestad-Mender er durkdreven i dette og har et godt håndlag med sikkerhet og kvalitet og Lise Brauti sørger for en kiosk det nærmest går gjetord om, smiler klubblederen.

Man blir ganske stolt og fornøyd når klubben klarer å dra i land slike stevner, med god stemning og fornøyde ryttere, sier klubblederen. Her deler klubbens dugnadslisteansvarlig Monica Fagerlie ut premie til Elin Svele/Karmen Raa fra arrangørklubben som vant 1,10 m klassen lørdag. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)

For 2022 har Jarlsberg og Melsom Rideklubb planer om totalt syv helger med sprangstevner og tre helger med dressur. Sprangstevnene går enten over to eller tre dager, mens dressurstevnene går over en dag.

-I tillegg til selve stevnedagene kommer opprigging dagen før. Vi har regnet litt grovt på hva dette innebærer av dugnadstimer – for sprangens del blir det om lag 2700 timer, for dressuren 500, forteller Trygve.

Klubben ønsker å synliggjøre at det settes pris på de som bidrar:

-Vi er stolte og glade over våre frivillige. Vi ønsker at hele klubben drar dette stevne-lasset sammen, og at dette gjøres på tvers av grener og nivå. Styret har nå gått inn for et system med dugnadspoeng slik at de som gir skal få mer tilbake. Samtidig håper vi at dette gjør at flere og flere ser gleden og nytten ved å være med på å arrangere ridestevner på det som er et av landets beste anlegg.

520 startende på to dager var fasit for Jarlsberg og Melsom Rideklubb i helgen - her er ponnikategori 1 ekvipasjen Kaja Foss Kjølner/Done N' Dusted fra arrangørklubben. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)
For 2022 har Jarlsberg og Melsom Rideklubb planer om totalt syv helger med sprangstevner og tre helger med dressur. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)
Til sammen vil de syv sprangstevnene og tre dressurstevnene i 2022 utgjøre om lag 3200 dugnadstimer. (Foto: Kristian Strøm/Equipephoto_)

Nøkkelfakta om frivillighet


FRIVILLIG INNSATS


  • Den frivillige arbeidsinnsatsen i de frivillige organisasjonene i Norge tilsvarer 142 000 årsverk (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
  • 55 % av befolkningen (over 15 år) har gjort frivillig arbeid i løpet av det siste året (Frivillighetsbarometeret 2021). Dette er en nedgang fra tidligere og må sees i sammenheng med koronapandemien.

MEDLEMSKAP


  • 78 % av befolkningen er medlem i minst en organisasjon, og 48 % av befolkningen er medlem i minst to organisasjoner. (SSBs Levekårsundersøkelse 2020).

ØKONOMI


  • Frivillig arbeid bidro med en verdiskapning tilsvarende 78 milliarder kroner i 2018 (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020).
  • Inntektskildene til ideelle og frivillige organisasjoner er 27% statlige og 17% kommunale og fylkeskommunale midler gjennom overføringer og kjøp av tjenester, 45% fra husholdninger og 12% andre private aktører (SSBs satellittregnskap for frivillig sektor 2020)