Vi skal fortsette med å jobbe hardt for morgendagens ryttersport

Som gjenvalgt president med ny 4-års periode foran seg, takket Tore Sannum for fornyet tillit under Ryttertinget søndag ettermiddag. – Med det forbundsstyret vi har skal vi gjøre det beste for sporten vår. Jeg lover vi skal jobbe hardt for morgendagens ryttersport – jeg er sikker på at vi har en tilnærmet lik sport som i dag om ti år, sa presidenten på vegne av seg selv og det nye forbundsstyret.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Tore Sannum ble under Ryttertinget søndag gjenvalgt som forbundets president. (Foto: NRYF)

Et nytt forbundsstyre ble valgt søndag ettermiddag under Ryttertinget på Thon Hotel Arena Lillestrøm, etter at noen formelle utfordringer med kjønnskvoteringen ble løst. Tore Sannum ble gjenvalgt som president for fire nye år, og han har med seg flere av forrige periodes styremedlemmer inn i neste periode.

Tore Sannum takket for fornyet tillit:

-Jeg takker for tilliten, og jeg skal love at vi fortsatt skal jobbe hardt for morgendagens ryttersport, med utgangspunkt i det vedtatte Rytterpolitiske dokument. Vi har mange utfordringer foran oss, det blir ikke noe «walk in the park». Men, jeg vet at med det forbundsstyret vi har, skal vi gjøre det beste for norsk ryttersport, og jeg er helt sikker på at vi har en ryttersport tilnærmet det vi har i dag om ti år, sa presidenten og fortsatte:

-Jeg vil også takke for alle gode bidrag i løpet av helgen, og ikke minst for gode innspill i de høringsrundene vi har hatt på dokumentene. Jeg har også lyst til å rette en takk til de unge som gikk opp på talerstolen i løpet av helgen, som kom med gode innspill og som utfordret oss litt eldre – det trenger vi, det er dere framtiden tuftes på – så jeg vil rette en ekstra takk til dere.

To av forbundsstyrets medlemmer gikk ut; Siren Hindaker (varamedlem) og Kari Heistad (styremedlem), sistnevnte valgte å trekke seg for på den måten få sammensetningen av forbundsstyret til å være i tråd med Norges idrettsforbunds regler om kjønnskvotering. – Jeg takker disse to som går ut av forbundsstyret, takker dem for god og målrettet innsats – og en spesiell takk til Kari Heistad; det er beklagelig at det ble som det ble på grunn av en formalitet, for du har vært og ville fortsatt vært en god ressurs ved at du kjenner sporten og kjenner klubbdriften, sa presidenten som avsluttet med å takke administrasjonen for jobben som legges ned der samt ordstyrer Kjartan Berland for hans sikre ledelse gjennom to dager med Ryttertinget 2023.

Forbundsstyret:

Tore Sannum – President (gjenvalgt for 4 år)

Ingvild Østli – Visepresident (ikke på valg)

Jan Fredrik Furøy – Styremedlem (ikke på valg)

Ellen Dehn Arvesen – Styremedlem (ikke på valg)

Terje Rogne – Styremedlem (Gjenvalgt for 4 år)

Marianne Skille – Styremedlem (ikke på valg)

Emil Flam – Medlem (tidligere vara – valgt for 4 år)

Vilde Assersen - Leder av Ungdomskomitéen (ny leder av Ungdomskomitéen - valgt for 2 år)

Lillann Jebsen – Ansattes representant

Randi M. Eidsaa – 1. varamedlem (ny, valgt for 2 år)

Oskar Solenes – 2. varamedlem (ny, valgt for 2 år)