Vet du hvorfor en vifte har en viktig rolle for den oppstallede hesten?

Hvordan fungerer egentlig en elektrisk vifte, og er det nødvendig å ha mer enn en vifte i stallen? Hva med vedlikehold? Hva med vifte, vinter og kulde?

av
Ekstern part
(Illustrasjonsfoto: NRYF)

Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

Viften i stallen har en veldig viktig rolle for hestens helse. Er det dårlig luft i stallen, vil hestene kunne få skader fra gasskonsentrasjonene, problemer med støv, rennende øyn, og mer.

Luften i stallen består av to faktorer. Den ene som er lett å måle er temperatur, luftfuktighet og lufthastighet. Den andre faktoren er hvor forurenset luften er. Den kan bestå av gasser som ammoniakk, karbondioksid, støv og mikroorganismer.

Slik virker viften

Den vanligste metoden for ventilasjon i staller er at man har en vifte som suger luften ut av stallen. Det blir da et undertrykk i stallen som gjør at ren og kald luft utenifra, suges inn av ventilene som er i veggen eller i en inntakskanal i taket.

Kald luft som kommer inn utenfra synker ned i boksene før den blir oppvarmet og stiger opp igjen. Der suges den ut av viften, slik at dårlig luft i boksene blir skiftet ut.

Står dører eller vinduer åpne, kommer luften inn der istedenfor. Luften tar alltid den enkleste vei slik at åpne dører og vinduer vil «ødelegge» sirkulasjonen.

Antall vifter bestemmes av størrelsen på stallen. Jo større rom jo mer luft må suges ut. Mattilsynet sier at luften i stallen bør skiftes ut minst fire ganger i timen. Ut fra volumet i stallen kan man beregne hvor stor viften må være (diameter og kapasitet), eventuelt om man trenger flere vifter.

Er det dårlig luft i stallen, vil hestene kunne få skader fra gasskonsentrasjonene, problemer med støv, rennende øyn, og mer.


Bedre med kald stall og frisk luft

En utfordring man ser mange steder er at viften dempes eller skrus av på vinteren fordi det blir kaldt i stallen. Problemet er da at gassene, støvet og eventuelt mikroorganismer kan gi en dårlig luftkvalitet i tillegg til at luftfuktigheten stiger. Det er bedre å ha det noe kaldere i stallen, med frisk luft, fremfor det motsatte.

En annen grunn til at viftene dempes er at de bråker. Det kan skyldes to ting. Det ene er at viftens kapasitet er for liten i forhold til rommet, så den må gå på en høy hastighet for å gi god luft inne. Det andre er at viften er full av støv. Begge problemene kan man løse ved å rengjøre viften, installere en større vifte eller montere en vifte til.

Skal man bygge ny stall kan man med fordel ha en vifte med større kapasitet enn det man egentlig trenger, slik at hastigheten kan være lavere og dermed bråker mindre.

Det kan være fristende å dempe viften når det er kaldt, men da risikerer man dårligere luftkvalitet og høyere luftfuktighet. (Foto: Dids/Pexels.com)

Det er bedre å ha det noe kaldere i stallen, med frisk luft, fremfor det motsatte.