Vaskeplass på ønskelisten?

Det er en fordel å unngå å plassere et vaskespilt i samme rom som selve stallen – hvorfor det er slik og mer til om hva som er viktig å tenke på hvis man skal lage vaskeplass for hesten i stallen kan du lese om her.

av
Ekstern part
Illustrasjonsfoto: NRYF

Av Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern.no

En vaskeplass for hestene er noe man etter Forskrift om velferd for hest skal ha dersom det er mer enn ti hester på stedet. Mattilsynet tilfører i sine retningslinjer at vaskeplassen skal være egnet til helårsbruk, slik at den derfor må være innendørs.

Når det er sagt så er plasseringen av vaskespiltet det aller viktigste.
Det er mange som plasserer dette i samme rom som selve stallen, men kan man unngå det, så er det en fordel. Grunnen til det er at et vaskespilt gir mye fuktighet som man aller helst ikke skal ha inn i stallen. Har man vaskespiltet i stallrommet vil det nærmeste treverket være utsatt for råte og muggsporer. Dette ødelegger ikke bare treverket, men er ikke bra for hestene som står i nærheten å puste inn. Høy luftfuktighet er heller ikke noe hestene skal ha i stallen.

Dersom man har vaskespilt i samme rom som stallen, kan det være en fordel å ha vifte som blåser luft ut i nærheten av vaskespiltet. Monter gjerne en større dimensjon enn det som trengs, slik at hastigheten på vifta kan være lav - da vil den ikke bråke så mye.

Selve vaskespiltet bør ha et sluk som tåler hestens vekt, men samtidig være enkelt å tømme så det ikke tetter seg i sluket.
Gulvet skal være sklisikkert og veggene må tåle både fukt og eventuelt et spark. Plassering av belysning i taket er viktig. De bør plasseres slik at det kommer lys inn under hesten og ikke bare på ryggen til den.

Størrelsen på vaskespiltet må være så stort at hesten kan snus inne i vaskespiltet, og slik at man lett kan gå rundt hesten. Lengden på vaskespiltet bør også være slik at man kommer enkelt bak hesten om den står med hode frem.

Dersom man har mulighet for det, kan varmekabler i gulvet være smart å legge. Dette vil bidra til at vaskespiltet har en temperatur så vannet ikke fryser og det vil tørket opp fortere. En annen fordel med varmekabler er at man kan unngå vannsøl på gulvet som fryser og blir glatt, dersom utgangsdøren er rett ved siden av.

[@portabletext/react] Unknown block type "span", specify a component for it in the `components.types` prop