Vær nysgjerrig, vær ydmyk, vær fair

Vi har forskjellige mål med vår sport. Men hva skal egentlig til for å nå dem? Landslagsleder for våre seniorryttere i sprang, Mikael Kolind, forteller om veien mot målet og om tre viktige egenskaper man må ha med seg på reisen: Vær nysgjerrig, vær ydmyk, vær fair – som rytter og som menneske.

av
Rebecca Ballestad-Mender
TRE VIKTIGE EGENSKAPER: På din reise med hesten, er det tre egenskaper som er særlig viktige sier landslagsleder Mikael Kolind - vær nysgjerrig, vær ydmyk, vær fair. (Foto: NRYF)

Hva man har som mål er høyst forskjellig. Felles for alle, uansett om målet har fem ringer i seg eller om det oppfylles hjemme, er hesten. Den er ganske den samme, uansett rase, talent eller kapasitet. Derfor er veien med hesten ganske så lik, uansett hva målet er.

Landslagslederen sier først: - Man må tenke langsiktig, ryttersport er en langsiktig sport.

Mestring og resultater

– Det er også en ganske vanskelig sport innimellom, fortsetter Mikael. - Man har mestring, og man har resultater. Begge er noe man kan måles i. Resultater er tall – det er feil på en sprangbane, prosenter på en dressurbane, en plassering. Tall er lette å tolke. Ridningen derimot er vanskelig å forstå.

- Å se mestring hos en rytter er ikke lett hvis man ikke har dyp kjennskap til sporten. Det er ikke lett å se hva som skjer med en rytter i utvikling. Tallene er så mye lettere å forstå. Derfor tar man gjerne tak i disse tallene, bruker dem som mål. Rytteren kan tenke slik selv, eller så kan teamet rundt gjøre det; foreldre, venner.

Det er minst like viktig å måle seg i mestringen som i resultatene.


Men tallene alene er ikke et mål på utøveren og den prosessen en ekvipasje er i.

-Det er mestringen underveis som er viktig. For å få resultat, må man ha mestring. Det er minst like viktig å måle seg i mestringen som i resultatene.

Landslagslederen fastslår:

-Den som vinner medaljene til slutt er ikke den som tenker resultater hele veien der ute på banen, men det er den som kjenner på mestring og motivasjon underveis.

MESTRING: Ridningen er ikke en sport som er lett å forstå, men tall og resultater tolkes lettere. – Men tall alene er ikke et mål på utøveren og den prosessen en ekvipasje er i, sier Mikael. (Foto: NRYF)

Det handler om genuin interesse

Å bli god i noe handler om å ha en genuin interesse. – Vil du bli best, enten i verden eller ditt beste jeg, så må du ha en genuin interesse for det du holder på med. Spør du Bjørndalen eller Bjørgen så er det ikke én av disse som ikke kan smøre sine ski selv eller ikke har interesse for tekniske ting knyttet til sin sport.

Det er den store helheten det dreier seg om. Ikke bare å ri eller kjøre, men holde hest, ha kunnskap, forstå hvordan det hele henger sammen.

-Vil du ha det optimale ut av din hest og ut av sporten, så må du ha interesse for hvordan hesten fungerer fysisk og psykisk.

Landslagslederen, treneren og rytteren fortsetter:

-Det noe som jeg tenker at stadig er like viktig, noe som ikke endrer seg. Det er din tilnærming. At man hver dag når man står opp sier «hva kan jeg gjøre for min hest». Ikke «hva kan hesten min gjøre for meg».

Landslagslederen kommer tilbake til resultater og det å måle.

-Når jeg selv har følt jeg har lyktes, da er det prosessen mot det resultatet som er det interessante. Hvordan vi har fått det til, hva vi har gjort dagene, ukene, månedene, årene før? Hvordan vi har kommet til dette punktet hvor vi lyktes?

Han legger til:

-Vil man bli best, så må man ha den interessen. Når man klatrer i klassene, så stiger vanskelighetsgraden på alle fronter. Man trenger å ha denne interessen i bunnen for å beholde motivasjonen.

Du må hver dag spørre «hva kan jeg gjøre for min hest». Ikke «hva kan min hest gjøre for meg».


Tre råd fra Mikael

– Man må hele tiden prøve å utvikle seg, kjenne mestringen. Man må være åpen overfor seg selv, man må analysere seg selv, se styrke og svakhet. Ryttersporten er spesiell, for man har en til å forholde seg til – hesten. Man må utvikle den også, analysere den også – dens styrke og svakheter. Gjennom interessen for hesten og for sporten, så skjer utviklingen, mestringen. Da kommer resultatene.

Landslagslederen avslutter med tre korte råd:

-Vær nysgjerrig, vær ydmyk, vær fair.

Som rytter og som menneske.

VEIEN TIL MÅLET: Gjennom interessen for hesten og for sporten, så skjer utviklingen, mestringen. Da kommer resultatene. (Foto: NRYF)

Artikkelen har tidligere stått i Hestesport