Uttalelse fra FEI om «Operasjon X – Hestemiliardærens hemmeligheter»

FEI sendte fredag kveld ut en uttalelse vedrørende dokumentaren på dansk TV2; «Operasjon X – Hestemilliardærens hemmeligheter».

av
Rebecca Ballestad-Mender
FEI / hest / Norges Rytterforbund

Oversettelse av pressemelding Fédération Equestre Internationale

«FEI er klar over de urovekkende bildene som er blitt presentert i DR2s dokumentar «Operasjon X – Hestemilliardærens hemmeligheter» som involverte Andreas Helgstrand. FEI tar alle påstander om hestemishandling svært alvorlig; hestens velferd må til enhver settes i høysetet. Hestevelferd er kjernen i våre verdier og reglement, og enhver handling eller unnlatelse som forårsaker, eller som kan forårsake smerte eller ubehag hos en hest, utgjør et brudd på våre regler.

Hestesporten er bygget på et grunnlag av respekt og velferd for hesten som en partner. Ethvert avvik fra disse prinsippene er uakseptabelt, og FEI holder fast i sin forpliktelse til å opprettholde høyeste standard for hestevelferd, samtidig som integriteten og velferden til våre utøvere, både hest og menneske, ivaretas.

Ettersom dette er en sak som pågår, kan vi ikke gi ytterligere detaljer på dette tidspunkt. FEI vil imidlertid samarbeide tett med det danske rytterforbundet, og det er en gjensidig anerkjennelse av avgjørelser og sanksjoner som vedtas. Vi vil fortsette å kommunisere etter hvert som situasjonen utvikler seg, og vi forsikrer hestesportsmiljøet, våre interessenter og publikum at vi arbeider hardt med denne situasjonen.

Det er de styrende organene som har som oppgave å sikre at det finnes regler for å sanksjonere brudd på hestevelferden og å opprettholde hestevelferden. Det hviler på alle i hestesportsmiljøet å følge opp reglene og ta vare på hesten på beste måte, for å bevare hestesporten på en sterk, sunn og etisk forsvarlig måte for fremtiden.

I juni 2022 ble FEI Equine Ethics and Wellbeing Commission opprettet av FEI. Dette er et uavhengig organ som har som oppgave å ta opp samfunnsmessige bekymringer knyttet til bruk av hest i idrett og gi et uavhengig, evidensbasert «rammeverk» som veiledning for FEIs reglementsstrategier og praksis når det gjelder hestevelferd.

Deres sluttrapport «A Good life for horses. A vision for the future involvement of horses in sport”, som ble overlevert styret i FEI 18. november 2023 og som ble presentert for FEIs generalforsamling 22. november, vil nå danne grunnlaget for en handlingsplan og veikart for implementeringen som vil diskuteres i det kommende FEI Sports Forum i april 2024.

Det er vår forpliktelse å sikre at hester i sporten opplever god hestevelferd gjennom hele livet og at FEIs regler, retningslinjer og praksis så vel som fellesskapets handlinger reflekterer disse prinsippene, og vi vil fortsette å aksjonere overfor handlinger og adferd som er i strid med våre verdier."

Offisielle pressemeldinger fra det danske rytterforbundet kan du se her

Du finner detaljert informasjon om sammensetningen av FEI Equine Ethics and Wellbeing Commission, samt mål, arbeid og tidslinjer her

Se original pressemelding fra FEI her

Relaterte artikler