Utdanning skjer ikke bare i klasserom

Siden 2018 har 24. januar blitt markert som den internasjonale dagen for utdanning, etter vedtak fra FN. Tema for årets markering er «læring for varig fred» - der læring er et vidt begrep. - Utdanning skjer ikke bare i klasserom, og vi kan alle finne måter vi kan ta ansvar på og hjelpe unge mennesker i deres læring, uttaler det Europeiske rytterforbundet EEF som trekker frem prosjektet EYLE i anledning dagen.

EYLE / Norges Rytterforbund
-Vi kan alle finne måter vi kan ta ansvar på og hjelpe unge mennesker i deres læring, sier det Europeiske rytterforbundet EEF i anledning dagen og peker på utdanningsprosjektet EYLE. (Illustrasjon: NRYF/EYLE)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Utdanning, fred – og hest. Kanskje ikke den første tankerekken som kommer når temaet er den internasjonale dagen for utdanning. Men utdanning er ikke bare utdanning i tradisjonell form, med lærere og elever som jobber med fag. Utdanning er også enhver anledning som gir mulighet til å påvirke yngre generasjoner og gjøre dem i stand til å utvikle sine sosiale ferdigheter. Dette er ferdigheter som er nødvendig for å utvikle verdier og holdninger som gir fred.
Vi ser i dag mange voldelige konflikter rundt om i verden, side om side med økt diskriminering, rasisme, fremmedfrykt og hatytringer. Dette stoppes ikke av landegrenser og har en ødeleggende kraft. Derfor trekkes den rollen den utdanning har for fred og utvikling frem i anledning dagen i dag. I tillegg har UNESCO dedikert markeringen av dagen til den viktige rollen utdanning og lærere har når det gjelder å motvirke hatytringer, et fenomen de påpeker har økt sterkt de senere år gjennom bruken av sosiale medier.
- Og fordi hat begynner med ord, starter fred med utdannelse. sier Audrey Azoulay, generalsekretær i UNESCO.

Utdanning skjer også i stallen

Innen hestesporten spiller rideskolene og ridesentrene en stor rolle i utdanningen av mange unge mennesker. På rideskolen og i stallen lærer barn og unge praktiske ferdigheter, samtidig som de utvikler sosiale ferdigheter; i tillegg til det de lærer om å være med hester, ta vare på dem så lærer de om ansvar, empati, tillit og kommunikasjon.
Sammen sørger hestene, ridelærerne og trenerne for en del av en større pakke med betegnelsen «utdanning» av enkeltmennesket.

hest / barn / Norges Rytterforbund
I stallen lærer barn og unge lærer om å være med hester, ta vare på dem så lærer de om ansvar, empati, tillit og kommunikasjon. (Foto: NRYF)

EYLE – et viktig læringsprogram

I januar i år har programmet EYLE blitt startet opp i Norge, som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter. EYLE (Equestrian Young Leaders Europe) er et læringsprogram utviklet av det europeiske rytterforbundet sammen med det svenske og det nederlandske forbundet. Det er et strukturert program rettet mot barn som gjennom aktiviteter stimulerer til vekst og samspill sammen med hesten. Programmet gir rideskolene et opplegg en målrettet undervisning der barna utvikler seg til å bli ansvarsbevisste og kunnskapsrike, med et stort fokus på hestevelferd.
Det at idrett ikke bare er idrett, men også læring har vært gjenstand for mye forskning, og man ser at deltagelse i idrett er relatert til sosial kompetanse. Denne sammenhengen øker fra sen barndom og inn i tiden som ung voksen (1). Flere studier viser at samfunnsdeltagelse kan forbedre psykisk og sosial helse, det vil si den helsen som handler om samhold og tilhørighet.(2)
Innen forskningen har man også sett på forholdet mellom barn og dyr og den evnen dyr har til å skape relasjoner og hjelpe unge mennesker til å utvikle viktige egenskaper som emosjonell intelligens, respekt og empati (3).
EYLE-programmet følges av Open University i Nederland hvilket innebærer at det gjøres mer forskning som kan vise oss mer om den rolle idrett og dyr har når det gjelder den sosiale utviklingen hos barn og unge.

EYLE / Norges Rytterforbund
I januar i år har programmet EYLE blitt startet opp i Norge, som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Rytterforbund og Norsk Hestesenter. Det gir rideskolene et opplegg en målrettet undervisning der barna utvikler seg til å bli ansvarsbevisste og kunnskapsrike, med et stort fokus på hestevelferd. (Illustrasjon: EEF)

En mulighet for oss alle

-Å styrke og utdanne de yngre generasjoner slik at verden i fremtiden har ledere med kunnskap, verdier, holdninger og evner er en nøkkel om å nå målet varig fred, uttaler det europeiske rytterforbundet i anledning dagen.
De fortsetter: - Utdannelse skjer ikke bare i klasserom, og vi kan alle finne måter vi kan ta ansvar på og hjelpe unge mennesker i deres læring.
For mange er det kanskje en overraskelse at en ganske vanlig onsdag i januar handler om noe så stort og viktig, selv om dagen flere steder har blitt markert med foredrag og festtaler. Men kanskje enda mer viktig enn dette er at vi alle sammen bruker dagen som en mulighet til å minne oss selv om hvor viktig utdanning er, ikke bare for individuell vekst eller for samfunnsvekst, men for noe som er en forutsetning for all vekst – at det er fred. Vi kan også la oss bli påminnet om at også stallen er viktig i den sammenheng. For utdanning skjer ikke bare i klasserom; og vi kan alle finne måter vi kan ta ansvar på og hjelpe unge mennesker i deres læring.

hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

1. A Longitudinal Study of Sport Participation and Perceived Social Competence in Youth. Cloe Bedard, Steven Hanna and John Cairney. 2019

2. A Systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: Informing development of a conceptual model of health through sport. Rochelle M Eime, Janet A Young, Jack T Harvey, Melanie J Charity and Warren R Payn. 2013

3. The influence of animals on the development of children. Nienke Endenburg and Hein van Lith. 2011

Relaterte artikler