Uenig i FEIs vedtak om å åpne for utøvere fra Russland og Belarus

Styret i FEI vedtok i helgen å tillate at utøvere, hester og funksjonærer fra Russland og Belarus får delta i internasjonale konkurranser under nøytralt flagg. – Norge stiller seg ikke bak dette vedtaket, fastslår Tore Sannum, president i Norges Rytterforbund.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / galopp / ridebane / Norges Rytterforbund
Jeg tok ordet og var tydelig overfor FEI president Ingmar De Vos om at Norge ikke stiller seg bak dette vedtaket, sier president Tore Sannum om FEIs vedtak om å lette sanksjonene mot Russland og Belarus. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Det internasjonale rytterforbundet FEI avholdt lørdag 18. november et styremøte i forbindelse med FEIs generalforsamling som nå pågår i Mexico City. Tore Sannum deltar i generalforsamlingen på vegne av Norges Rytterforbund. Han forteller at flere forbund innenfor EEF (European Equestrian Federation), inkludert alle de nordiske forbundene, reagerte på styrevedtaket som FEI presenterte i helgen.

-Jeg tok ordet og var tydelig overfor FEI president Ingmar De Vos om at Norge ikke stiller seg bak dette vedtaket. Vi mener at situasjonen i Ukraina ikke har endret seg, og vi mener derfor at utøvere fra Russland eller Belarus ikke skal få delta på idrettsarrangement, heller ikke under nøytralt flagg. Dette er helt i tråd med vedtaket som de nordiske idrettsforbund, olympiske- og paralympiske komitéer besluttet i fellesskap i september, sier Tore Sannum. – FEI-presidenten ga uttrykk for at han respekterte vårt standpunkt.

FEI innførte sanksjonene 2. mars 2022, som følge av den russiske invasjonen i Ukraina. I sin pressemelding om det ferske vedtaket om å lette på sanksjonene, oppgir de at dette følger av henstilling fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) samt at andre internasjonale forbund allerede har gjort det. Når og under hvilke vilkår FEI vil innføre vedtaket, skal avgjøres av styret i FEI i desember.
Det forbud som FEI har mot internasjonale konkurranser i Russland og Belarus blir stående.

Se mer om FEIs vedtak her

Relaterte artikler