Trenerattesten obligatorisk innen all norsk idrett

På Idrettstinget 2021 ble det bestemt at det digitale kurset Trenerattesten blir obligatorisk. Hensikten er at idretten skal by på et mer helhetlig kvalitetstilbud, uavhengig av trener, idrett eller klubb – at man skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten gir i tillegg treneren et godt utgangspunkt for å lykkes som trener.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Trenerattesten, som ble lansert i mars, er en digital læring som den enkelte kan ta når som helst og hvor som helst. Den tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til en trener og kommer i tre versjoner, én for trenere i barneidretten, en for trenere i ungdomsidretten og en for voksenidretten.

-Hver versjon tar kun rundt 20 minutter å gjennomføre, og det er kun et krav om at man fullfører denne digitale læringen, det er ingen prøve som skal bestås. Ved fullført Trenerattest blir kompetansen synlig på din idretts-CV, og man får tilgang til fagstoff og tips fra noen av Norges beste trenere og utøvere. Det er en god og enkel måte å bli en bedre trener for dine utøvere, sier Kirsten Arnesen, utdanningskonsulent i Norges Rytterforbund.

Til nytte for utøvere, trenere og klubber

Trenerattesten skal sette en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøvere skal møte et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud, uansett idrett, klubb eller nivå. I dag er det mange tilfeldigheter som avgjør hvilke erfaringer og opplevelser som barn og unge sitter igjen med etter deltagelse i norsk idrett.

Trenerattesten gjøres obligatorisk for alle som har trenerverv for å sikre at de som har et ansvar for en idrettsaktivitet tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren samt har kunnskap om ivaretagelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet.

Trenerattesten har en løsning som gir klubbene en oversikt over egne trenere, inkludert en enkel oversikt over alder- og kjønnsfordeling på trenerne, hvilke trenere som har fullført Trenerattesten og hvilke trenere som har fremvist politiattest.

-Når man tar Trenerattesten, må man oppgi en kontaktklubb. Denne klubben må følge opp og registrere den som har tatt Trenerattesten. Dette gjøres enkelt av klubben i MinIdrett, sier Kirsten. – Vi kan se at allerede siden mars er det rundt 300 som har tatt Trenerattesten innen vår idrett, men enn så lenge er etterslepet relativt stort når det gjelder registrering av dette fra klubbenes side, fortsetter Kirsten som med det gir landets rideklubber en klar oppfordring til å sjekke status for sin del. – Dette er et viktig ansvar hver enkelt klubb har.

Har DIN trener tatt Trenerattesten?

Neste oppfordring går til utøvere og foreldre.

- Trenerattesten er obligatorisk av en grunn, den skal gjøre norsk idrett bedre og tryggere, fastslår Kirsten. - Derfor bør man som utøver og forelder være oppmerksom på den og stille krav om fullført Trenerattest overfor den man trener for. Trenerattesten er en pedagogisk veiledning, og den sikrer tryggheten ved at den også inkluderer oversikt over politiattest. Så spør din trener: Har DU tatt Trenerattesten?

Se mer om Trenerattesten her