To viktige endringer på årets dopingliste

WADAs dopingliste har blitt revidert, og på humansiden er nå blant annet all injeksjon av kortison og lignende stoffer forbudt i konkurranse.

av
Ekstern part
Illustrasjonsfoto: Castorly Stock/Pexels.com

Teksten er kopiert og gjengitt etter avtale med Antidoping Norge. Originalartikkel finner du her


1.januar 2022 kommer det som vanlig endringer på WADAs dopingliste. Antidoping Norges medisinske fagrådgiver, Astrid Gjelstad har gått grundig gjennom endringene.

– Det er to hovedendringer man må merke seg. I begge tilfellene gjelder det stoffer som finnes i vanlige legemidler, og vi finner stoffene i gruppe S3 (beta-2-agonister) og gruppe S9 (glukokortikoider), forteller Gjelstad.

Les hele dopinglisten 2022 hos WADA

Ny grense for salbutamol

Endringene i gruppe S3 er en justering i grensene for inhalasjon av salbutamol, som er virkestoffet i blant annet astmalegemidlet Ventoline.

– Grensen for salbutamol vil være 600 mikrogram per åtte timer (nåværende grense er 800 mikrogram per 12 timer). Den totale mengden på 1600 mikrogram per 24 timer er fortsatt den samme. Dette er gjort for å redusere risikoen for å få et mistenkelig funn som et resultat av inntak av én høy dose.

Astrid Gjelstad er medisinsk fagrådgiver i ADNO og har gått grundig gjennom de nye endringene på dopinglisten. Foto: Antidoping Norge

"Utvaskingsliste"

Den andre store endringen er at all injeksjon av glukokortikoider (for eksempel kortison) blir forbudt i konkurranse.

– Det vil si at stoffet ikke skal kunne spores i kroppen i en konkurranse (konkurranseperioden regnes fra klokka 23.59 kvelden før og til konkurransen er slutt).

WADA har utarbeidet en oversikt over hvor lang tid det tar fra man tar et legemiddel og til det er fullstendig ute av kroppen. Slik kan utøvere og støttepersonell finne ut hvor lang tid i forkant utøver må slutte med legemidlet for at det ikke skal kunne føre til en positiv prøve.

I tillegg til endringene beskrevet ovenfor, er følgende stoffer lagt til dopinglisten som eksempler:

S0: BPC-157

S1: Osilodrostat

S2: Lonapegsomatropin, somapacitan og somatrogon

S6: Etylfenidat, 3-metylnaftidat, 4-fluorometylfenidat og hydrafinil

I tillegg er det gjort små strukturelle endringer og presiseringer i dopinglisten. Disse er beskrevet i Oppsummering av de viktigste endringene på dopinglisten 2022.

ADNO har oversatt disse dokumentene til norsk:

WADAs oversikt over hvor lang tid det tar fra man tar et legemiddel til det er helt ute av kroppen gir informasjon til utøver om hvor lenge før en konkurranse man må slutte med legemiddelet for at det ikke skal kunne føre til en positiv prøve. (Foto: NRYF)