Til helgen arrangeres det kretsleir i voltige i Agder

Nå til helgen skjer det i Agder rytterkrets – treningsleir i voltige. Det tiltaket treffer en nerve - bare få dager etter at påmeldingen ble åpnet for kretstreningen i voltige, var omtrent alle av de 30 plassene fordelt på utøvere fra skolealder og oppover.

av
Ekstern part
Til helgen handler det om voltigeglede for alle i Agder rytterkrets – da arrangeres det en kretsleir hos Arendal og Grimstad Rideklubb. (Illustrasjonsfoto: Kristin Tveite)

Tekst: Merethe Rislå/Rebecca Ballestad-Mender

Interessen for treningssamlinger er stor, og gjenspeiler undersøkelser som er gjort blant utøvere i voltige. Der kommer det tydelig frem at leirer er det som utøvere trives aller mest med – dette stemmer godt overens med erfaringene som er gjort i praksis. Treningsleirene inkluderer utøvere i voltige på alle nivåer, og her møter utøverne venner og kjente fra andre rideklubber.

Gjensynsgleden og samholdet er stort. Utøverne får vise de innøvede kürene sine for hverandre, etablere nye vennskap på tvers av klubber og lag. Denne helgen kan utøvere samles for å utveksle erfaring og nyttig informasjon om kommende sesong. Helgen gir utøvere uten hest en mulighet til å knytte kontakt med hesteeiere, hvor de kan leie seg inn på hest ved årets stevner.

Treningsleirene inkluderer utøvere i voltige på alle nivåer, og her møter utøverne venner og kjente fra andre rideklubber. (Foto: Agnethe Rislå)

Danske trenere

Danske Emilie Rasch er invitert til helgens leir for å trene galopp- klassene. Emilie var en av trenerne på voltigeleiren på Epona i juni 2022, og med sitt vennlige vesen og gode formidlingsevne gjorde hun sitt til at det var ønske stort om å be henne opp igjen.

Emilie er voltigeutøver av internasjonal karakter og driver sammen med sin mor en voltigeklubb i Danmark der de setter samhold blant utøveren og på godt hestehold i høysetet. Emilie er selv instruktør for utøvere med stort aldersspenn og er derfor en veldig ønsket trener av oss.

Emilie har et blikk for detaljer hos utøveren og har en vennlig fremtoning. Hun er en trener som instruerer på hesten premisser, bygger på utøvernes positive sider og ønsker å fremheve disse positive sidene slik at utøveren skal oppleve trygghet og mestring. Både de danske og de norske voltigetrenerene er gode rollemodeller for unge utøvere som blir sett opp til. Dette er noe som er viktig for oss voksene som legger til rette for denne helga sammen.

Emilie har med seg Emma Helene Kaps som også skal undervise under voltigehelgen. Emma er dyktig innen det artistiske innen voltige og startet på samme lag med Emilie i EM i voltige i 2018.

Gjennom undersøkelser gjort blant voltigeutøvere kommer det tydelig frem at leirer er det som utøvere trives aller mest med – dette stemmer godt overens med erfaringene som er gjort i praksis. (Foto: Merethe Rislå)

Voltige er på hestens premisser

På våre samlinger setter vi hesten først. Dette innbefatter at når hesten ytrer at nå holder det, så lytter vi til den – også selv om det måtte bety at timen avsluttes før planlagt tid. Hesten får da strekke på muskulaturen og skritte av, og utøveren kan da ta siste delen av timen på «tønna» i stedet.

Tønna er trehesten som har en sentral rolle i voltige. Alle øvelser blir innøvd på tønna før de blir prøvd ut på hesten, dette for å skåne hesten. Tønna blir derfor også en treningsarena med trener for helgens utøvere, hvor utøverne får utfordret seg med nye øvelser.

Voltige har eksistert på Sørlandet i omtrent 5 år. På de årene har det blitt snekret mange tønner på låver over store deler av Agder. Tønna gir mulighet for utøvere uten egen hest til å trene inn et program. Programmene finpusses med hjelp fra trenere og nye øvelser tilkommer.

Tønna er trehesten som har en sentral rolle i voltige. Alle øvelser blir innøvd på tønna før de blir prøvd ut på hesten, dette for å skåne hesten. (Foto: Anne-Marie Voje Steen)

Utøvere blir fordelt på grupper

Alle er velkomne til voltigen! Helgens deltagere fra Sørlandsparken Rideklubb og Arendal og Grimstad Rideklubb blir fordelt på grupper etter hvilken erfaring de innehar. Vi har med flere som ikke har forsøkt voltige før og som derfor er med på et introkurs i sporten. Her vil det også være voksne som følger kurset for å kunne fungere som støtteapparat og kanskje fremtidige trenere.

Videre så har vi med debutant-grupper og øvet-grupper som er godt etablert i A og B -program. A -program utøverne Anniken Gjennestad Hatlevoll og Linneà Aanonsen fra Arendal og Grimstad Rideklubb deltok i høst på voltigesamling sammen med landslaget i voltige. Disse to vil være trenere for de yngre på samlingen.

Helgen går i gang fredag ettermiddag, hvor Emilie og Emma starter med tønnetimer med ulike grupper. Gruppene vil på lørdag og søndag være fordelt på 2 tønnetimer og 2 hestetimer med felles lunsj midt på dagen. Vi legger til rette for spørsmål fra nye interesserte og trygghet for de yngste utøverne som er med.

Til helgen kommer det to danske trenere med de mer rutinerte utøverne for øye – for de yngre på samlingen er det unge krefter fra Arendal og Grimstad Rideklubb som har treneroppgaven – Anniken Gjennestad Hatlevoll og Linneà Antonsen. Bilder viser Annika Gjennestad Hatlevoll fra NM i 2022. (Foto: Kristine Johansen)

Et arrangement med støtte fra kretsen

De to som trekker i trådene som arrangører bak helgens samling er Elin Øiestad og Marie Hatlevoll. Marie står i spissen for treningsoppsettet og koordinerer støttepersonene i foreldregruppa i voltige i Arendal og Grimstad Rideklubb. Elin, som er en del av styret i Agder rytterkrets, har kontrollen på matservering og trivsel omkring det samt er en viktig forelder å ha med.

Leiren arrangeres med støtte fra kretsen:

-Støtte fra kretsen gir oss motivasjon til å favne litt bredere enn vi kanskje ellers ville gjort på et helgekurs, og ikke minst prioritere lokale utøvere, sier Marie. - Interessen har vært stor, alle 30 plassene var fylt opp på en liten uke. Deltakerne er en god blanding av alle nivåer, helt fra dem som aldri har prøvd voltige før til etablerte konkurranseutøvere.

Med støtte fra kretsen har det blitt mulig å hente inn kompetanse fra utlandet samtidig som kostnadene for deltagerne holdes lave.

-Økonomisk har det gjort at vi kan leie inn dyktige trenere fra Danmark, og likevel tilby helgekurs til en svært gunstig pris der både lunsj og hesteleie er inkludert. Jeg er helt sikker på at prisen har påvirket interessen for kretsleiren, fortsetter Marie.

Deltagerne kommer fra hele kretsen, både fra øst og vest i Agder. Håpet er at leiren kan bidra til at flere voltigegrupper starter opp på Sørlandet. Hos Arendal og Grimstad Rideklubb har engasjementet for voltige ringvirkninger – med mange som bidrar, blir mulighetene gode også.

-Engasjementet hos foreldrene i voltigegruppa på AGR har vært stort, mange har meldt seg frivillig til å ordne både lunsj og kafe. I tillegg er der flere som tar med sine private hester slik at de kan brukes på leiren. Uten denne innsatsen og engasjementet hadde det faktisk ikke vært mulig å ta imot så mange deltakere, sier Marie.

Med en leir på denne tiden av året, for anledningen også med krefter fra Danmark, er målet en motiverende start på et nytt år.

-For de etablerte utøverne gir dette en skikkelig motivasjonsboost. Vinteren er en litt stille tid i voltigemiljøet, der er få stevner og sesongen starter ikke får til våren. Når man stort sett trener i samme tralten vinteren gjennom, er det helt supert å få litt innspill fra trenere som ikke ser utøverne ukentlig. Ved å endre på små detaljer kan øvelsene de har strevd lenge med å få til plutselig sitte som et skudd.

Det er ikke bare utøverne som kan se frem til motiverende dager. De som i hverdagen har tatt på seg oppgaven som trenere gleder seg også.

-Her på Sørlandet er det dessuten kun ivrige foreldre som trener utøverne. Vi lærer sammen med dem, og famler til tider litt i blinde når de beveger seg opp på et nytt nivå. Så her har vi trener så vel som utøvere som får stort utbytte av faglig påfyll, smiler Marie.

Neste samling er planlagt i mai, også da hos Arendal og Grimstad Rideklubb. Da er det Sportsutvalget for voltige som støtter samlingen og hele voltige-Norge blir invitert. Samlingen vil avsluttes med et landsstevne i voltige.

Det kommer deltagere fra hele Agder til helgens samling – og et mål med samlingen er at den skal bidra til at det vokser frem flere voltigegrupper på Sørlandet. (Foto: Kristin Tveite)