Tåler hengeren din en dekksjekk?

Hestene skal stå trygt på transporten, og da er det viktig å stelle med dekkene. Vet du hva det er viktig å huske på? Eller hva slags dekk du egentlig skal ha på hestehengeren? Her får du gode råd, både om dekk og hengeren generelt.

Foto: NRYF
av
Trine Meiningen

Hvordan sjekker man at dekkene fortsatt er brukbare? Tenker du at de er gode nok så lenge mønsterdybden holder? Er dekkene mer enn seks år gamle, eller bruker du vanlige bildekk?

-Jeg har sett dekk som har eksplodert i fart. Konsekvensene hvis det smeller når det står hest på hengere kan bli stygge, sier Bjørn Zarbell. Han er tidligere styremedlem og nestleder i Oslo og Akershus Rytterkrets, og daglig leder hos Dekkgutta AS i Oslo. Med sin ekspertise om dekk og erfaring med hest, har han mange gode råd til de som transporterer hesten sin rundt til stevner og treninger.

Bjørn Zarbell gir deg tipsene du trenger når det gjelder dekk på hengeren - og litt til. (Foto: NRYF)

Riktige dekk

De fleste hestehengere er relativt dyre, og med tanke på å holde hesten trygg, bør hestehengeren sjekkes minst to ganger i året.

-Det er mange som sluntrer unna, og få har hengeren sin på service, forteller Zarbell. Det er flere ting man skal passe på når det gjelder sikkerheten på hengeren. Foruten bremser, lys, gulv og sikkerhetslenke, må man huske dekkene. Når man kjører inn og ut av stevneplasser og staller, er ofte veiene dårlige. Skarpe kanter og steiner kan skade dekkene, men riktige dekk gjør det tryggere for hesten.

-Svært få hengere er godkjent for vanlig bildekk. Med få unntak skal alle hestehengere gå med forsterkede 8-lags dekk. Dette grunnet lasteevnen. Gang på gang ser vi at det syndes mot dette. Dekket er dyrere, men mer solid, sier Zarbell.

Hestehengere står ofte lenge av gangen, og lagres ikke som det anbefales med klaring mellom bakke og dekk. Reservehjulene er ofte så morkne at fylling av luft kan føre til at det sprekker eller eksploderer under kjøring. Reservedekket kan se fint ut på utsiden der det henger, men det er viktig å sjekke baksiden av dekket for sprekker.

En hestehenger er verdifull - og hesten skal fraktes trygt. Derfor bør hengeren sjekkes to ganger årlig, er Zarbells råd. (Foto: NRYF)

Sommer og vinter

Skal man velge sommerdekk, vinterdekk med eller uten pigg? Noen få har en oppfatning av at hengeren ikke trenger vinterdekk. Det gjør den. En mye brukt løsning er at man gjør helårsdekk av et vinterdekk uten pigger. En klar forbedring kontra sommerdekk hele året, men man skal være klar over at vinterdekket på ingen måte har de samme egenskaper som sommerdekket på sommerføre.

Det heter seg at man skal kjøre med like gode, eller bedre dekk på henger enn på trekkvogn. Dette er et viktig punkt som alle som har fått driftsstans i en bakke med en henger med dårlige dekk kan noe om. En hestehenger er tung, og det er svært viktig at ikke nesten to tonn drar med seg bilen på en lite hyggelig ferd bakover på glatt føre.

-Kjører man på mange stevner eller treninger også om vinteren, er mitt råd soleklart. Ha heller to sett dekk på felg og ta jobben med å bytte. Da kjører man så mye sikrere og hestevelferden er definitivt bedre ivaretatt.

Hvor gammelt er dekket?

-De færreste klarer å slite ned et hengerdekk, sier Zarbell. Som en tommelfingerregel bør dekket ikke være mer enn seks år gammelt. Rett og slett fordi gummi er ferskvare. Om man kjøper ett nytt dekk må man sjekke alderen på det, fordi man ikke vet hvor lenge det har ligget på lager. Husk på at ventiler også består av gummi og bør byttes når dekkene byttes.

Alle dekk er utstyrt med en slitasjevarsler. (Foto: NRYF)

For å finne ut når dekket er produsert kan man sjekke DOT koden, det er de fire siste tallene som er interessant for oss. De angir uke og år dekket er produsert, for eksempel 1219 da betyr det att dekket er produsert i uke nr. 12 i 2019.

Som en tommelfingerregel bør dekket ikke være mer enn seks år gammelt. (Foto: NRYF)

Ikke glem reservehjulet

Ett dekk som ofte blir forsømt er reservehjulet, har du noen gang sjekket dato på det? Sannsynligvis ikke, og har du en eldre bil er ikke dette reservehjulet noe særlig å ta i bruk. Om det allikevel må brukes, gjør det kun en kort periode til du får skaffet deg ett nytt dekk.

- Alle dekk som blir solgt i Europa skal være E-merket, dette merket betyr att dekket er produsert i henhold til et EU-direktiv. I dette merket er det også ett tall inne i en sirkel, og dette tallet er en kode for hvilket land dekket er produsert i, forklarer Zarbell.

-De koder som er nevnt over her er de viktigste som vi bileiere trenger å bry oss om, i tillegg finner man selvfølgelig navn på produsent, maksimum trykk på dekket og kanskje også at det er “made in somewhere”.

Du bør ta en jevnlig sjekk

-Det er mye jåleri med bil og utstyr ellers, så man bør ta vare på hengeren sin, mener Zarbell. Det er ikke bare dekkene han oppfordrer hesteeierne til å sjekke, men hele hengeren - for sikkerheten totalt og hestens beste. Hos hengere som blir stående, bør man ha klosser bak hjulene, i stedet for å dra på brekket, for brekket kan føre til at bremsene kiler seg fast. Ta en jevnlig titt på dekkene for å se at det ikke er sprekker eller utposninger.

Zarbell mener også at det er tryggere med toakslede hengere i forhold til enakslet. Toakslede hengere er mer stabilt dersom det skulle skje uhell. Det gjelder å holde hengeren stabil. Han anbefaler også å bruke bakbommen, fordi den bidrar til stabiliteten på hele hengeren.

-Pass på hengeren. Små detaljer gjør at ting varer lenger, råder Zarbell. - Dersom det skjer noe i trafikken, og man kan tilskrive feil på hengeren, kan det by på problemer med forsikringsselskapet. Det viktigste er selvfølgelig at hesten er trygg.

Råd for service- og vedlikehold på hestehengere

Periodisk kontroll av tilhengeren bør man gjøre jevnlig! Etter 500 kjørte kilometer og gjerne 2-3 ganger i året.

 • Mange ser ut til å glemme at bilen får en lengre bremsestrekning med henger bak.
 • En henger som står, bør ikke fritas for vedlikehold. Den kan stå på seg blant annet urunde dekk.
 • Kontroller og stram hjulmuttere.
 • Kontroller og ved behov stram alle andre deler – ikke minst muttere/bolter på draget.
 • Smør og spenn hjullagre, hvis de ikke er smørefrie.
 • Smør låsene på lemmene.
 • Kontroller luft i dekkene.
 • Din hengerforhandler kan gi deg råd om hvilket lufttrykk din henger bør gå med.
 • Kontroller bremsene.
 • Kontroller lysene. (Inkludert bremselys)
 • Kontroller, rens og smør kulen. kulekobling, kulekoblingslåsen, og etterse sikkerhetsvaieren.
 • Ta ut matter i hestehengere. Fortsatt har mange hengere gulv i materiale som forringes fort av fukt og andre uhumskheter som hester gjerne legger igjen under transport.
Rådet er å gjøre periodisk sjekk jevnlig. (Foto: NRYF)

Riktig lagring av dekk

Med riktig lagring kan dekkets aldringsprosess bremses. Se opp for dekkhotell der lagring foregår i containere utendørs.

1. Temperatur

Temperaturen der dekk lagres bør ikke overstige +25 grader. Lokalt skal helst være mørkt, og temperaturen skal ligge rundt +15. Dersom temperaturen er over +25 eller under 0 Celsius kan gummiens egenskaper forandres, og dette kan forkorte dekkets levetid. Lagring i kjølig lokale påvirker ikke gummiprodukter negativt.

2. Fuktighet

Dekk bør ikke lagres på alt for fuktige steder. Fuktigheten bør ikke være så høy at dekkene ser fuktige ut. Dekk bør heller ikke ligge ute i regn.

3. Lys

Dekk må beskyttes mot lys, spesielt mot direkte sollys og mot sterkt lampelys med høy UV-faktor.

4. Syre og ozon

Ozon er skadelig for dekk. I lagerrom må det ikke oppbevares apparater som genererer ozon, for eksempel fluor- eller kvikksølvdamplamper, høyspente elektriske apparater, el-motorer eller andre typer el-apparater som kan avgi gnister eller strømutladninger.

5. Formforandringer

Om mulig bør dekk lagres slik at de ikke ligger under press, spenning eller vridning. Kraftige formforandringer under lagring kan føre til defekter når man øker lufttrykket i dekket.

6. Løsemidler, oljer, fett, varme

Dekk må spesielt beskyttes mot kontakt med løsemidler, oljer og fett. Selv kortvarig kontakt med slike stoffer kan gi skader. Dekk må også beskyttes mot sterke lyskilder og gnister ved sveising.

7. Dekkhåndtering

Ved håndtering av dekk under lagring: Slipp ikke dekk ned fra større høyde enn 1,5 meter, da dette kan skade dekket i bead-området. En typisk konsekvens kan være bøyd bead. Finner du et dekk med bøyd bead, anbefaler vi ikke at du monterer et slikt dekk på felg.

Ta hensyn til miljøet

20% av det totale drivstofforbruket er avhengig av dekkene. For å redusere drivstofforbruket må man minske effekten av de kreftene som motvirker bilens bevegelse: altså redusere dekkenes rullemotstand.

Miljødekk vil si dekk med dokumentert lavere rullemotstand. Lavere rullemotstand gir lavere forbruk av drivstoff – som igjen gir lavere Co2 utslipp.

Dekkene spiller en viktig rolle når man skal ta miljøhensyn.