Streiken i Mattilsynet

OPPDATERT: Streiken er avsluttet ved tvungen lønnsnemd. En av konsekvensene av streiken Mattilsynet er at det i noen distrikter ikke vil bli utstedt helsesertifikater for hest. – Mattilsynet opplyser at det kun er liv og helse som er grunnlag for mulighet til å dispensere fra streiken, sier sportssjef Nina Johnsen.

hest / Norges rytterforbund
Foto: Joel Zar/Pixabay
av
Rebecca Ballestad-Mender

Oppdatering: Mattilsynet melder 02.06. på sine sider at streiken for Mattilsynets ansatte som er organisert i Akademikerne er avsluttet ved tvunget lønnsnemnd. Mattilsynets ansatte som var i streik vil møte på jobb som vanlig fra mandag 03.06.

Akademikerne og Unio tok medlemmer i staten ut i streik fredag for en uke siden. Nå er 263 medarbeidere fra Akademikerne i Mattilsynet i streik.

Streiken i Mattilsynet får konsekvenser på alle deres fagområder, deriblant det å utstede helsesertifikater for hest. Mattilsynet opplyser på sin side at en konsekvens av streiken er at region Stor-Oslo, avdeling Romerike og avdeling Østfold og Follo ikke har kapasitet til å behandle søknader om helseattest for hest som skal reise til utlandet, så lenge streiken varer.

Ikke mulig med dispensasjon

Sportssjef Nina Johnsen har vært i dialog med Mattilsynet vedrørende de utfordringer streiken gir ryttersporten.
-Mattilsynet gjorde det klart at andre ansatte vil være lojale til streiken og vil ikke utføre oppdrag i andre distrikter om de blir rammet. Vi kunne heller ikke inngå noen avtaler i forkant, eller søke om dispensasjon fra streikeuttaket selv om de var klar over at dette ville ramme og få store konsekvenser for tredjeparter. Mattilsynet forteller at det kun er liv og helse som kan være grunnlag for mulighet til å dispensere fra streiken, sier sportssjefen.
– For reiser til stevner innen Norden, samt for visse aktiviteter i grensenære strøk, vil ikke streiken få noen konsekvenser da det jo er et unntak her i forhold til krav om helsesertifikat, fortsetter Nina. Reiser andre steder derimot vil kunne bli rammet, avhengig av hvilket distrikt man sogner til.
- Vi oppfordrer alle til å følge med på Mattilsynets sider for å være oppdatert i forhold til streiken og samtidig sørge for å ha en god plan for fremtidige reiser.

Følg streiken på Mattilsynets side

Relaterte artikler