Sterke tall om ulykker i trafikken

5 døde hester, 8 som ble hardt skadet og 20 som ble lettere skadet. 24 tilfeller av lettere personskader og 10 tilfeller av hardt skadet rytter/kusk. Nå har prosjektet «Hest i trafikken» en statistikk klar for 2021 og 2022 basert på sin oppfordring til hestemiljøene om å registrere hendelser i trafikken. – Det er alvorlige tall, og det er trolig også store mørketall idet mange ennå ikke er klar over vår oppfordring. Men tallene sier allerede nå at det er viktig med økt kunnskap om hest i trafikken, både hos hestefolket og de andre trafikantene, sier Frøydis Barstad i prosjektgruppen Hest i trafikken.

Det er sterke tall i den første statistikken som prosjektgruppen Hest i trafikken har utarbeidet. Sannsynligvis er mørketallene også store - derfor oppfordres alle som har opplevd farlige situasjoner med hest i trafikken å fortsette å registrere dette. (Illustrasjonsfoto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

184 relevante registreringer for årene 2020 og 2021 er kommet inn til prosjektet Hest i trafikken når det gjelder ulykker med hest i trafikken. Med dette har arbeidet med å få frem en statistikk som viser utfordringene fått en viktig start, og rapportene for disse to årene er nå oversendt Vegdirektoratet.

Viser at temaet har en viktig plass i kjøreopplæringen

Registreringene av hendelsene er fra hele landet, og blant registreringene er både ridende, kjørende og leiende ekvipasjer representert.

87 av disse hendelsene er registrert som nesten-ulykker, mens 34 er registrert som ulykker. I de tilfellene som oppgis som ulykker, rapporteres det om 20 hester som ble lettere skadet og i 8 tilfeller at hesten ble hardt skadet. For 5 hester medførte ulykken at hesten døde eller ble avlivet. I 24 av hendelsene rapporteres det om lettere personskader, i 10 tilfeller ble rytter/kusk hardt skadet.

-Det er sterke tall i seg selv, men når man leser beskrivelsene mange gir av hendelsene blir det ekstra tydelig at mange av ulykkene kunne vært unngått, og det gjør det ekstra fortvilende, sier Frøydis.

Det viser seg nemlig at mange av hendelsene skyldes det at bilførerne ikke vet hvordan de skal agere når de møter på hest i trafikken. Mange beskriver for høy fart og passeringer som er for nære hesten.

-Dette viser hvor viktig det er at dette i større grad blir en del av forskjellig type kjøreopplæring, sier Frøydis.

Det er et nedslående faktum at flere av de rapporterte hendelsene også beskriver situasjoner der de de andre trafikantene har en intensjon om å skremme – med vilje. Det har blitt beskrevet ungdommer som i bil klapser hesten på bakparten idet de kjører forbi, ruser bilen, gir gass eller tuter. Uoppmerksomhet grunnet mobilbruk er det også rapportert om.

Les mer om temaet i artikkel på nettsiden til Norsk Hestesenter her

Alle har et ansvar

Statistikken viser så langt at mangelen på kunnskap hos de andre trafikantene er den største utfordringen, men det skjer også hendelser fordi rytter eller kusk ikke har nok kunnskap eller erfaring – eller ikke er oppmerksomme nok. Frøydis har en klar oppfordring til alle med hest:

-Hesteekvipasjene har et ansvar på lik linje med andre trafikanter. Trygg ferdsel med hest i trafikken forutsetter at man som hestefører kan trafikkreglene og opptrer med aktsomhet, det betyr blant annet at man sørger for at man er synlig, har utstyret i orden og tar hensyn til andre.

Alle har et ansvar for sikkerheten i trafikken. - Trygg ferdsel med hest i trafikken forutsetter at man som hestefører kan trafikkreglene og opptrer med aktsomhet, det betyr blant annet at man sørger for at man er synlig, har utstyret i orden og tar hensyn til andre, sier Frøydis Barstad. (Illustrasjonsfoto: NRYF)

Opplever du en hendelse i trafikken – registrer det!

Tallene for 2020 og 2021 er viktige. Statistikk over ulykker har blant annet blitt etterlyst av Politiet. Med tall og data er håpet at man vil få enda større politisk gjennomslag, for eksempel i form av lovendringer som kan bidra til bedre sikkerhet i trafikken.

Prosjektet med å utarbeide statistikk fortsetter. Derfor ønsker prosjektgruppen at alle som opplever hendelser med hest i trafikken fremover også registrerer dette på nettsiden.

Du kan registrere din opplevelse her

Lær mer

Les mer om ferdsel med hest i trafikken på www.hestitrafikken.no - der finner du også et undervisningsopplegg som kan brukes for å lære mer om emnet, enten det er i kjøreopplæring, i rideklubben eller hvor som helst ellers.