Sporten trenger å høre din stemme nå

-Sporten vår har utfordringer i dag, og i horisonten. Undersøkelsen som Norges Rytterforbund har ute nå tar for seg sporten som helhet og vil kunne vise oss en vei videre, sier Emil Flam, forbundsstyremedlem som har vært en del av arbeidsgruppen som har forberedt undersøkelsen. – Gjør vi ikke noe nå, så risikerer vi at det er andre som endrer oss fremfor at det er vi – vi som utøver sporten – som får være i førersetet for endringene til det til beste for hesten, for sporten og for oss. Derfor oppfordrer jeg alle til å svare på undersøkelsen.

-Fra mitt personlige ståsted så mener jeg at sporten står litt der at det er nå alle som har en mening må bruke sin stemme, sier Emil Flam som oppfordrer alle i sporten til å svare på undersøkelsen EMorgendagens ryttersport".. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Ryttersporten står foran flere ulike utfordringer. Dyrevelferd, miljø og bærekraft er sentrale punkter som trolig vil bidra til endringer både når det gjelder hold og bruk av hest. Økt rekruttering er også en forutsetning for at sporten skal ha en fremtid, og det vil blant annet kreve flere og mer varierte lavterskeltilbud. Ryttersporten er som annen norsk idrett basert på frivillighet – og vi vet at frivilligheten er i endring.

Engasjert i og for sporten

Emil Flam har som navnet tilsier vokst opp med hest, han har en aktiv karriere på sprangbanen bak seg og nå engasjerer han seg organisatorisk, med verv innen sin lokale rytterkrets og som varamedlem i Norges Rytterforbunds forbundsstyre.

Sportens fremtid er noe som opptar Emil i stor grad.

-Fra mitt personlige ståsted så mener jeg at sporten står litt der at det er nå alle som har en mening må bruke sin stemme. Det er nå vi har sjansen. Sporten har allerede utfordringer, og det er flere i horisonten. Å vedlikeholde sportens sosiale aksept nå er det som avgjør om vi får beholde den, sier han.

Det er viktig å finne frem til gode løsninger – og da trengs det et bredt engasjement.

- Vi som er involvert i sporten ønsker at hele sporten skal ha en fremtid, men vi vet også at vi ikke har alle svarene. Med denne undersøkelsen ønsker vi å spørre alle aktivt – er vi enige om hva som er utfordringene? Eller skal vi revurdere hva vi ser på som utfordringer og ta hestesporten inn i fremtiden på en annen måte? Hva kan vi se som løsninger?

Emil påpeker at det kan virke kontraproduktivt å rette så kritiske blikk mot seg selv.

-Men vi ser andre nasjoner, vi ser på deres utøvere, deres stevner, deres innflytelse overfor myndigheter – vi ser andre som har gjort det vi gjør nå hvilket legitimerer at vi gjør det samme. Så jeg kan leve med å provosere litt!

-Å vedlikeholde sportens sosiale aksept nå er det som avgjør om vi får beholde den, sier Emil Flam. (Foto: NRYF)

Undersøkelsen ser sporten som en helhet

Debatter rundt sporten i det offentlige rom dreier seg ofte om konkrete forhold – enkeltsaker eller hendelser. Men enkeltdebatter løser ikke utfordringene.

-Det som er fint med undersøkelsen og det arbeidet som er gjort, er at den setter oss i stand til å vurdere sporten som helhet; hvordan vi organiserer oss, hele veien fra trening til konkurranse - og alt innimellom også. Basert på hva den brede meningen er, får styret i Norges Rytterforbund og administrasjonen et mandat til å søke nye løsninger på hvordan vi organiserer oss.

Arbeidet som er satt i gang er initiert av forbundsstyret, mens det er de som er ute i sporten som har bidratt til det som er blitt gjort.

-Arbeidsgruppen var raske med å ta det ned fra å være på øverste myndighetsplan i sporten – vi har snakket med de ute i felten, praktikerne, de som er i sporten og i hestenæringen til daglig; de som lever av, med og for sporten. De har bekreftet at sporten har tydelige utfordringer nå og i horisonten.

Se tidligere artikkel om undersøkelsen "Morgendagens ryttersport"

Ønsker enda flere svar

Tett oppunder 1000 personer har til nå svart på undersøkelsen «Morgendagens ryttersport». Alle som vil kan svare på undersøkelsen, samtidig som klubber, kretser, utvalg og komiteer blir særskilt bedt om å svare. Denne innspillshøringen vil gi grunnlag for hvilke tiltak og grep som Norges Rytterforbund må vurdere, og den vil være innspill til nytt Rytterpolitisk dokument for perioden 2023-27.

Undersøkelsen er omfattende, den er ikke fullført i en håndvending og noen spørsmål kan være vanskelige å svare på.

Men Emil håper at enda flere vil gripe muligheten som den åpne undersøkelsen gir.

- Det er klart at gjør vi ikke noe nå, så ender vi opp med at det er andre som endrer oss, ikke vi. Jeg mener det er viktig at det er sporten selv som styrer sporten inn i fremtiden, til beste for hesten, for sporten og for oss. Vi ønsker både å sikre hestesporten for fremtiden – og at den skal vokse seg større og bedre.

Du kan svare på undersøkelsen til og med 8. desember