Sørlandet samler seg om å redde Epona Ryttersenter

-Det er en historisk hendelse som er i gang når hestesporten på Sørlandet samler seg for å slå ring rundt landsdelens flotte ryttersenter Epona, sier Esben Gundersen, pressekontakt for Sørlandsparken Rideklubb.

av
Rebecca Ballestad-Mender
En arbeidsgruppe jobber for å samle rideklubber for å kunne ta over og drifte Epona Ryttersenter videre. (Foto: NRYF)

Pressemelding Sørlandsparken Rideklubb

-Vi er i ferd med å samle klubbene som naturlig finner Epona som sitt regionale anlegg for ryttersport, fortsetter han.

En mulighet for ryttersporten

Det var like etter nyttår at oppstallørene ved det private ryttersenteret fikk en melding fra familien Eidsaa om at de ønsket å begrense sitt engasjement ved Epona. Samtidig ble Sørlandsparken Rideklubb tilbudt å overta anlegget for litt over tomtepris.

-Vi i arbeidsgruppen for samarbeidsklubbene forstod tidlig at vi nå hadde muligheten til å samle ryttersporten og samtidig unngå at det flotte anlegget bare blir en næringstomt tilsluttet det omkringliggende arealet til Sørlandsparken Øst.

-Det å samle hestesporten er selvsagt smart i alle henseende, men samtidig så ser vi selvsagt at de mindre lokale sentrene har en stor betydning i rekrutteringen til hestesporten. Det er ofte her at barn og unge først kommer i kontakt med hest. Den fordelen man har ved små lokale sentre skal bare styrkes hvis overtakelsen av Epona blir en realitet. Epona er en fremragende stevne- og treningsarena, kanskje en av de beste i landet. Her foregår aktiviteter og arrangementer på tvers av flere grener. Islandshest, kjøring, sprang, dressur og voltige er allerede representert ved Epona i tillegg til feltritt gjennom Tveit Feltrittsklubb sitt flotte anlegg. Og vi har plass til enda flere grener! Her er det muligheter og kapasitet for stevner på høyt internasjonalt og ikke minst nasjonalt og lokalt nivå. Vi må utnytte den muligheten bedre slik at vi bygger inn god økonomi til samarbeidsklubbene. Da vil man også få muligheten til å utvikle de forskjellige grenene og ikke minst de lokale sentrene for hestesport.

-Hvis vi skal legge intensjonsavtalen mellom klubbene til grunn, så kan Sørlandets Hestesportsklubb se dagens lys allerede neste år, sier Esben Gundersen. (Foto: Privat)

Se tidligere sak om Epona: Håper Epona Ryttersenter vil bestå

Inngått intensjonsavtale

Familien Eidsaa sier i en uttalelse at det var en tung avgjørelse, men at det for hestesporten sin del er en riktig avgjørelse.

– Det er vanskelig med et privatdrevet anlegg hvor muligheter for momskompensasjon og andre fordeler den organiserte idretten har ikke kommer et privat AS til gode. Vi merket det spesielt ved økede strømpriser og ved tilskudd til energioptimalisering at vi stod utenfor de fleste kompensasjonsordninger som en klubb enklere ville få tilgang til, sier Linne Eidsaa, daglig leder ved Epona. Nå er det en flott «drive» i klubben og med mulighetene for en storklubb her i sør så bør Epona kunne bli det lokomotivet som kan løfte sørlandsk hestesport et nivå høyere opp.

Åtte klubber har inngått en intensjonsavtale som tar sikte på overtakelse av Epona. (Foto: NRYF)

Gundersen forteller at følgende klubber har inngått en intensjonsavtale som tar sikte på overtakelse av Epona og senere sammenslåing: Sørlandsparken Rideklubb,Tveit Feltrittklubb, Vennesla Rytterforening, Kristiansand Ryttersportsklubb, Rosseland Ryttersportsklubb, Gladur Islandshestlag, Hrani Islandshestforening og Saga islandshestlag.

Vil tilrettelegge for islandshest

-Det at islandshestklubbene finner dette interessant synes vi er ekstra hyggelig. Det vil bli arbeidet med å anlegge en konkurransebane for Islandshest både for sportskonkurranser og gædingakepni konkurranser inne på Eponas område eller tilgrensende område, sier Gundersen.

-Dette er en fantastisk mulighet, uttaler tidligere leder i Norsk Islandshestforening Even Hedland, som nå er lokalklubbenes felles representant i arbeidsgruppen. - Vi ønsker oss dette lokomotivet, og vårt klare mål er at dette skal bli et anlegg som det vil være mulig å søke om å få tildelt VM for Islandshest som arrangeres hvert andre år. Med denne positive gjengen og de fantastiske synergiene som ligger til grunn har jeg stor tro på at vi skal klare å finansiere dette i sammen. Vi har hatt møter med offentlige myndigheter og finansinstitusjoner og holder i disse dager på med å sy i sammen en finansieringssøknad hvor vi mener vi har svært gode kort på hånden. Alternativet ville jo også bli begredelig hvis dette flotte anlegget bare ble en ny møbelbutikk eller bilforhandler. Det finnes det nok av, men et anlegg som Epona er et virkelig knapphetsgode, avslutter Hedland.

-Hvis vi skal legge intensjonsavtalen mellom klubbene til grunn, så kan Sørlandets Hestesportsklubb se dagens lys allerede neste år, avslutter Gundersen. Da vil det bli en storklubb med godt over tusen medlemmer.