Skal utforme ledelsesutviklingsprogram rettet mot unge i rideskolene

Sammen med det europeiske rytterforbundet og fem andre europeiske forbund har Norges Rytterforbund en spennende oppgave i 2023 – å utforme et ledelsesutviklingsprogram for barn og unge, rettet mot rideskoler. – Dette er utrolig spennende prosjekt rettet mot rideskolene og unge utøvere der, sier Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF. For oppgaven trengs det en dedikert person med god kjennskap til ryttersporten og rideskolene – og nylig har NRYF lyst ut en prosjektstilling til nettopp dette.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Det er det europeiske rytterforbundet EEF (European Equestrian Federation) som står bak initiativet til et felles europeisk prosjekt for de europeiske særforbundene. Det er en god rollemodell som har gått opp hovsporene for dette arbeidet – Sverige utviklet et slikt program allerede på 60-tallet og har siden da årlig rundt 500 unge som går disse lederkursene årlig.

Det er mange faktorer som skal til for at en sport skal vokse i størrelse og nivå – men at Sverige er langt fremme både når det gjelder topp og bredde innen ryttersport er helt klart.

I Nederland har man fulgt etter svenskene.

-Dette svenske ledelsesutviklingsprogrammet for rideskoler har blitt tatt opp i Nederland der de har laget sin egen versjon. Nå har EEF samlet flere land for å utvikle et felles program som skal være basis for nasjonale program – i tillegg til Sverige, Nederland og Norge er også Bulgaria og Ungarn bli med på dette, forteller organisasjonssjefen. – Vår oppgave her i Norge er å lage et program ut fra en felles mal og tilpasse det norske forhold.

Prosjektet synliggjør hvor god arena rideskoler og hestesport er for personlig utvikling, det vil styrke våre rideskoler og ikke minst bety mye for de som deltar i programmet.

Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF

Equestrian Young Leader Europe

Tittelen på programmet i EEF er «Equestrian Young Leader Europe», og gjennomføringen av prosjektet er finansiert gjennom tildelte midler fra EUs Erasmus+ program. Programmet retter seg mot barn og unge i rideskoler.

I Nederland har deltagende barn og unge fått utdelt et «pass» der man har satt inn klistremerker for hvert kurs de har fullført, litt som i Speideren. Det var en analog løsning – det som skal utvikles nå skal være digitalt.

-Det skal bli en nettside for det nasjonale programmet, og dette kan så tas i bruk i rideskolene. NRYF vil få en rolle ved at vi skal utdanne de rundt omkring i rideskolene som setter programmet ut i livet, forteller Tine.

Strukturen i programmet vil være felles i Europa, men i hvert enkelt land må det tilpasses nasjonale forhold.

-Det er veldig ulike forhold rundt omkring i Europa. I Bulgaria har de én – 1 – rideskole! I Ungarn derimot har de derimot mange rideskoler, som er strengt regulerte i forhold til høye krav blant annet til utdannelse av ridelærerne. Her hjemme i Norge har vi mange, men svært forskjellige rideskoler, både når det gjelder størrelse, hestemateriell og undervisningskrefter. Derfor må vi fylle ut strukturen i programmet slik at det er tilpasset våre forhold. Derfor er det viktig at den som skal jobbe med dette snakker med de norske rideskolene.

Programmet består av tre nivåer, der de tre første nivåene er felles innen Europa. Nivåene er tilpasset alder og ferdighet og de første nivåene går ut på å lære om hest, hestehold, stallarbeid og ridning. Det tredje er et nasjonalt nivå. For Norges del vil dette ligge innunder NRYF, og dette nivået vil tilby utdanning for å gi de unge kompetanse til for eksempel å ha styreverv eller til å ta ansvar for avvikling av arrangementer.

Ledelsesutviklingsprogrammet "Equestrian Young Leader Europe" retter seg mot barn og unge i rideskoler. Utviklingen av et slikt program i Norge finansieres gjennom tildelte midler fra EUs Erasmus+ program. (Foto: Olha Ruskhyk/Pexels.com)

En prosjektstilling med flere ulike arbeidsoppgaver

Prosjektmedarbeideren her i Norge vil få i oppgave å samarbeide med den felleseuropeiske prosjektgruppen, med ansatte i NRYFs administrasjon og med rideskolemiljøet i Norge. Mye av arbeidet vil gå ut på oversettelse av engelsk materiale til norsk, generell prosjektoppfølging og til innhenting av informasjon. Det må også utvikles et konsept for kursing av ridelærere som så kan ta programmet ut i sine rideskoler.

-Dette gir spennende muligheter både til å jobbe internasjonalt med andre særforbund og også ha en tett dialog med rideskoler her i Norge, sier Tine.

Prosjektet skal være klart til å settes ut i livet innen utgangen av 2023.

-Dette er et veldig spennende prosjekt av mange grunner, fastslår Tine. - Dette vil både peke på hvilken god arena for personlig utvikling rideskolene og hestesporten er, det vil styrke rideskolene og gi dem et positivt supplement til sin drift og kan bidra til økt rekruttering. Og sist, men ikke minst vil det kunne bety mye for hver enkelt deltager i programmet, på kort og lang sikt både innen hestesporten og i livet ellers!

Du finner stillingsannonsen her