Skal du reise utenom Norden, bør du ha TRACES-papirer hele veien

Å reise med konkurransehest over landegrenser innebærer at man må forholde seg til mange forskjellige regler. Hvor man skal reise, spiller også en rolle. Er reisen til et av nabolandene i Norden og tilbake igjen, kan regler om forenklet grensepassering benyttes, men skal man på stevne i EØS-land utenfor Norden, må man ja et helsesertifikat fra TRACES . - Vårt råd er at du fyller TRACES-papirer både når du reiser ut fra Norge og når du skal hjem igjen, også selv om reisen er på mindre enn 10 dager, forteller sprangkoordinator i NRYF, Ingrid Dokmo. - Pass også på at om du først reiser innen Norden og så derfra reiser videre, da må du ha helsesertifikat fra TRACEs allerede for første tur fra Norge til den nordiske destinasjonen, ellers får du problemer med papirer for videre reise.

Skal du reise på konkurranse i EØS-land utenom Norden, må du fylle ut TRACES-papirer. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Et viktig aspekt ved reise med hest er hensynet til hestehelsen og dyrevelferden. Her er det regler og krav, der hensikten er å beskytte våre hester og andre dyr. TRACES-opplysningene gir informasjon om hvor hester befinner seg, og en slik oversikt er svært viktig dersom det oppstår tilfeller av smittsom sykdom og man trenger agere fort og så riktig som mulig.

TRACES og helsesertifikat

-Når man reiser til EØS-land utenfor Norden, så skal man ha helsesertifikat fra Traces som går fra avreisested i Norge til destinasjonen i utlandet, innleder Ingrid.

Så fort som mulig og senest 4 virkedager før avreise må man fylle ut og sende det digitale skjemaet "TRACES-opplysninger" der man gir Mattilsynet de opplysninger som de trenger for å utstede helsesertifikat. Dette skjemaet finner man på nettsiden til Mattilsynet.

Stallen der man har hesten i Norge må være registrert hos offentlige myndigheter for at man skal kunne fylle ut TRACES-papirene. Ved registrering får stallen et registreringsnummer som er nødvendig for å få utstedt helsesertifikat. Man skal også fylle inn registreringsnummer på destinasjonen for turen.

–Dette registreringsnummeret skal stevnearrangøren opplyse om i schedule, sier Ingrid.

På bakgrunn av innsendt skjema, vil man bli kontaktet av Mattilsynet for å avtale tid for besøk. Under besøket vil Mattilsynet sjekke at det ikke er noen alvorlig smittsom sykdom i stallen, at hesten er allment frisk og at den kan transporteres. De vil også gjøre en identitetskontroll av hesten.

Utstedelse av helsesertifikatet innebærer at man må betale et gebyr. – Dette må man bare ta, dette er en type utgift som man må påregne når man konkurrerer utenfor Norges grenser. Å tenke at man hopper over dette for å spare vil straffe seg – har man ikke papirene i orden, så vil problemene komme. Disse reglene er gitt av hensyn til dyrevelferden, for å redusere smitterisikoen – og dermed beskytter det sporten vår også.

TRACES= Trade Controll and Expert System – det er en database der offentlige myndigheter registrerer all forflytning av levende dyr og visse animalske produkter mellom EØS-land. Systemet generer også helsesertifikat som skal ledsage forsendelsen på reisen.


Rådet er å være på den sikre siden – fyll ut TRACES også for hjemturen

Mattilsynet må så utstede et helsesertifikat i løpet av de siste to døgn før avreisen. Dette er gyldig i 10 dager fra avreisetidspunkt – og det tidspunktet angis i skjemaet for TRACES-opplysninger sammen med planlagt reiserute. Innen disse ti dagene kan hesten ifølge regelverket (se Mattilsynet) reise til flere EØS-land og så returnere til Norge uten at det er nødvendig å utstede nytt helsesertifikat, men går det mer enn ti dager – da må man fylle ut TRACES-papirer og få et helsesertifikat fra det landet man skal reise fra før man tar hesten tilbake til Norge.

-På bakgrunn av tilbakemeldinger vi får fra ryttere ute på reiser, så er vårt råd at du uansett har TRACES-papirer når du skal hjem igjen, eller videre til andre stevneplasser, selv om turen er på mindre enn 10 dager. Da er du helt sikker på at det ikke vil oppstå noen utfordringer på et eller annet tidspunkt, sier Ingrid.

På stevneplassen får du hjelp fra arrangøren til å få helsesertifikat fra TRACES for neste reise. Dette bør du sette i gang allerede når du kommer frem på stevneplassen.

-Gå til sekretariatet når du ankommer stevneplassen. Her gir du beskjed om at du trenger helsesertifikat fra TRACES for hjemreisen – eller reisen videre. Da vil arrangør ha god tid til å skaffe dette til deg.

Vær nøye med papirene

Det er viktig å gjøre tingene helt etter boken når du er på reise med hesten.

– TRACES er et digitalt system med opplysninger om alle levende dyr og visse animalske produkter som flyttes mellom EØS-land. Systemet generer også helsesertifikat som skal følge med på reisen. Poenget er at det skal være oversikt over hvor hesten er. Hvis du for eksempel bestiller helsesertifikat fra TRACES for en reise fra Norge til et stevne i Belgia, og ikke bestiller nye papirer der for hjemreise - især hvis de norske papirene ikke har lang nok varighet - vil du få problemer nesten gang du skal reise ut med hesten din, advarer Ingrid. – Da er nemlig hesten din ifølge loggen fortsatt i Belgia. Det samme gjelder om du ikke har laget helsesertifikat fra TRACES for turen fra Norge til Belgia, men så laget helsesertifikat fra TRACES der for å reise videre. Da får ikke belgiske myndigheter laget nye papirer til deg, for det ser ut som om hesten fremdeles er i Norge.

I år er det flere ryttere som bruker Nordisk Baltisk Mesterskap på Flyinge 26. til 30. juni som en første etappe på vei videre til EM i Oliva. Dette innebærer først en reise innen Norden – og for slike reiser kan man benytte regler om forenklet grensepassering. Men, et av vilkårene for forenklet grensepassering er at man returnerer til hjemlandet etter et opphold i et annet nordisk land. Reiser man videre til andre EØS-land, må man gjøre ting riktig helt fra starten av.

- For de som skal delta i EM i Oliva er det viktig å ha alt riktig slik at det ikke blir unødvendig utfordringer på en lang reise, sier Ingrid. - De som skal delta i NBC på Flyinge og så reise videre til EM må ha helsesertifikat fra TRACES fra reisen starter i Norge. Da kan svenske myndigheter utstede nye papirer til neste destinasjon, understreker Ingrid.

Papirene er viktige, og Ingrid har et klart råd:

-Ta vare på alle helsesertifikatene fra TRACES man har fått på samme reise slik at man har dokumentasjonen på hvor man har vært!

Se Mattilsynets informasjon om å sende, selge eller reise med hest til EØS-land

For reiser til konkurranser innen Norden – se mer her