Servicebygget Violetta markerer seg på flere baner

Hvert annet år deler Lier Kommune ut en byggeskikkpris til et bygg eller uteanlegg som bidrar til å heve, fornye eller utvikle den allmenne byggeskikken. Utdelingen ble gjort i forrige uke, og da ble nybygget Violetta på Linnesvollen rangert helt oppunder vinneren.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk
Det hører til sjeldenhetene at bygg på ridesentra når høyt opp i arkitektoniske konkurranser - men Violetta på Linnesvollen har tatt det til nye høyder med sin rangering til Byggeskikkprisen i Lier kommune.

Se nederst i saken for bilder...

Byggeskikkprisen går til huseier eller byggherrer som gjennom nybygg, tilbygg, rehabiliteringsarbeider eller ved utvikling av uteanlegg viser et forbilledlig eksempel på god arkitektur og byggeskikk. Det hører med til sjeldenhetene at et bygg ved et rideanlegg når opp i toppsjiktet i slike sammenhenger, men nå har altså Violetta på Linnesvollen hos Drammen og Omegn Rideklubb satt hestesporten på lokalkartet også i arkitektonisk sammenheng.

Årets vinner av Byggeskikkprisen i Lier kommune ble Lier Hageby Eiendomsselskap med sitt arbeid med F-bygget til gamle Lier sykehus som er bygget om til leiligheter. Juryformann Morgan Langfeldt uttrykker i Lierposten at han er imponert over årets kandidater til prisen. Vinneren var klar, men med så mange sterke kandidater, valgte juryen å også gi hederlig omtale til de tre nominerte som ble rangert på de neste plassene – og her kommer Violetta aller først.

Restaurant- og servicebygget Violetta sto ferdig sommeren 2020, som et av flere resultater av Bjørn Rune Gjelstens visjon om å utvikle en arena av internasjonal standard til glede for hestesporten i Norge. I sin åpningstale i fjor uttrykte Gjelsten blant annet at det var han og hans kone Solveigs ønske å gi tilbake til sporten da den på kort tid har gitt dem så mange gode opplevelser sammen med deres datter Ingrid. Bygget er oppkalt etter holsteinerhoppen Violetta D som Ingrid har fått overta fra familien Gulliksen. Med den red hun blant annet 1,50 m hoppning i World Cup-stevnet i Scandinavium i 2020.

Her er juryens omtale av Violetta:

Hederlig omtale 1: Linnesvollen hestesportsenter - servicebygget

Et bygg som brukes som servicebygg, klubbhus og sekretariat for rideklubben. Bygget er et kaldt bygg og benyttes i sommerhalvåret. Bygningen er på 500 kvadratmeter i en etasje. Det tilrettelegges for enkel servering ved ridestevner.

Bygget tildeles hederlig omtale fordi det overrasker positivt når det kommer til materialbruk, utforming og stedstilpasning. Bygget ligger mellom to ridebaner og knytter disse sammen. Med store vindusflater i form av skyvedører ut mot begge sider og det at bygget også er hevet noe opp, gir dette optimalt utsyn til begge banene fra kafedelen.

Det er benyttet utsøkte materialer på overflater, og utførelsen er forbilledlig. Bygget glir også meget godt inn i terrenget med sine 500 kvadratmeter, mørke vindusrammer, homogene utvendige eikepaneler i varierende bredder, samt metalltak med stående falser. Prosjektet viser betydningen av nedtonet fargesetting, materialvalg og gode detaljer for et forholdsvis enkelt bygg.

Lier kommune om Byggeskikkprisen 2021
Les mer om bygget Violetta her

"Bygget tildeles hederlig omtale fordi det overrasker positivt når det kommer til materialbruk, utforming og stedstilpasning" - fra juryens omtale av Violetta.
Restaurant- og servicebygget Violetta er et av flere resultater av Bjørn Rune Gjelstens visjon om å utvikle en arena av internasjonal standard til glede for hestesporten i Norge – på Linnesvollen hos Drammen og Omegn Rideklubb.
-Dette nye bygget er med på å gjøre Linnesvollen til en arena vi ikke bare er stolte av, men som er blant de ypperste i europeisk målestokk, sa president Tore Sannum som overrakte Bjørn Rune Gjelsten blomster og en plakett fra forbundet under åpningen i fjor.