Satser på utdanning for å rekruttere teknisk personell

Indikasjoner på at flere teknisk personell vurderte å slutte samt det at flere stevner ble avlyst på grunn av mangel på dommer eller steward gjorde at Rogaland Rytterkrets har gått inn for å satse på å gi utdanningstilbud. Et resultat så de sist helg med hele 11 deltagere på dressurdommeraspirantkurs. Før sommerferien slår til i år, vil de også ha avviklet både sprangdommer- og stewardkurs.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Rogaland Rytterkrets har de siste årene hatt teknisk personell som et fokusområde, og for å øke rekrutteringen satser de på utdanningstilbud. (Foto: Privat)

Rogaland Rytterkrets har de siste årene hatt teknisk personell som et fokusområde. For rundt to år siden gjennomførte man en spørreundersøkelse blant alle kategorier teknisk personell i eget fylke. Denne undersøkelsen indikerte at en stor andel av de spurte vurderte å slutte. Samtidig ble en rekke stevner avlyst fordi man manglet dommer og/eller steward. På bakgrunn av dette bestemte styret i kretsen seg for å sette mer fokus på og bruke mer midler til utdanning av teknisk personell, samt bli mer aktiv som arrangør av kurs selv.

Dressurdommerne først ut

I 2024 skal Rogaland Rytterkrets avholde flere kurs og først ut var «Dressurdommeraspirantkurs» i helga 13. og 14. april. Totalt deltok 11 aspiranter. Syv representerte klubber i Rogaland og fire deltakere kom fra klubber rundt om i Norge. De syv aspirantene fra arrangøren får kurset betalt av kretsen, noe som nok er årsaken til det store antallet, men ikke desto mindre er kretsen svært glad for at så mange i kretsen ønsker å utdanne seg til dressurdommer.

Syv av de 11 deltagerne ved helgens «Dressurdommeraspirantkurs» var fra egen krets, fire kom fra klubber rundt om i Norge – det er generelt et stort behov for teknisk personell rundt om i landet. (Foto: Privat)

Kurslærer var Øivind Ødemotland som selv er DD4., mens Therese Stenlund og Anne Gina Fredriksen fra styret i Rogaland Rytterkrets var arrangører. Kirsti Svaboe hadde stilt sitt flotte anlegg til rådighet, noe som gjorde at kurset fikk gode rammer.

En viktig del av et dressurdommerkurs er demo-ekvipasjene - kretsen retter en stor takk til de som stilte opp som det! (Foto: Privat)

Øivind Ødemotland sier til Rytter.no at han hadde en herlig helg i Rogaland. Han var heldig som fikk være kurslærer for 11 potensielle dressurdommeraspiranter. I løpet av kurset snakket man om utdanningsskalaen, reglement, dommerrollen og selvfølgelig øvde man på å sette karakterer. Øivind forteller videre at det hele tiden var god stemning og gode diskusjoner gjennom helga. Totalt fikk man se 16 demoekvipasjer, deriblant Christina Marcussen med sin Zorro Højris, som er en av landslagsrytterne i paradressur. 10 av demorytterne red for aspirantene når de øvde seg på å sette karakterer, de siste 6 ble bedømt under aspirantenes eksamen. Øivind var godt fornøyd med demoekvipasjene og sier at det er luksus å gi flere 8’ere på dommerkurs.

Aspirantene fikk øve seg på å sette karakterer – og de gjennomgikk en eksamen. (Foto: Privat)

Sprangdommer- og stewardmuligheter på vei

Vel blåst til Rogaland Rytterkrets for et fint kurs. Imidlertid hviler de ikke på laurbærene, allerede i mai avholder de «Sprangdommer 1» kurs og i juni fortsetter de med «Steward 1».

-Stewardkurset vårt er fullbooket og med lang venteliste, så det er bra. Det viser at folk vil utdanne seg, sier Anne Gina.

Se kurskalender for teknisk personell her

Relaterte artikler