Samarbeid med BUA om kjepphestglede for barn og unge

Den er veldig enkel, den kjepphesten, men den sprer likevel mye glede. I samarbeid med den ideelle organisasjonen BUA søkte Norges Rytterforbund i høst på midler til innkjøp av «kjepphest-pakker» hos Sparebankstiftelsen DNB. Søknaden har gått igjennom og prosjektet støttes med hele 150 000 kroner. – Kjepphestpakkene vil tilbys til utlån gjennom BUA, og planen er å velge lokasjoner i nærheten av rideskoler, sier Tine Skoftedalen Fossing i Norges Rytterforbund.

av
Rebecca Ballestad-Mender
kjepphest / hest / Norges Rytterforbund
Norges Rytterforbund har i partnerskap med den ideelle organisasjonen BUA blitt tildelt 150 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til kjepphest-pakker som skal lånes ut gjennom BUA-lokasjoner på Østlandet. (Foto: NRYF)
Laster annonse...

Felles for prosjektene som får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB er at de skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet. I hovedsak er det organisasjoner og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde som tildeles støtte – og før jul ble det klart at denne gang var det initiativtakere bak hele 498 store og små prosjekter som kunne juble over innvilget søknad.

150 000 til kjepphest-pakker

Norges Rytterforbund sto bak et av disse 498 prosjektene og fikk tildelt 150 000 kroner innen kategorien «idrett og lek», øremerket «kjepphest-pakker».

-Det flotte arrangementet som Solør Rideklubb hadde med Nordisk mesterskap for kjepphest i fjor sommer inspirerte oss til å kontakte BUA. Vi spurte om de kunne være interessert i å være partner i en søknad til Sparebanken DNB om midler til innkjøp av pakker bestående av kjepphester og kjepphest-hinder. Disse ville vi så kunne plassere ut på BUA-lokasjoner på Østlandet, til utlån, forteller Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i NRYF.

BUA er en nasjonal ideell organisasjon som skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket.

-BUA ville være med oss på dette, og vi sendte inn en søknad som ble innvilget, smiler Tine.

Dermed har NRYF fått 150 000 kroner som skal brukes til å handle inn kjepphestutstyr. Dette skal så plasseres på BUA-lokasjoner på Østlandet innen stiftelsens geografiske kjerneområde.

Du kan lese om Solør Rideklubb og Nordisk mesterskap 2023 her

Solør Rideklubb har hatt flere kjepphest-stevner - og slo til med nordisk mesterskap i fjor. klubben har fått mange gode sponsorer til stevnet, og hvert hinder hadde sin egen hindersponsor! I tillegg til lav terskel for deltagelse, så er det lav terskel for å bidra til gjennomføringen av stevnet, og det var stort sett ungdommene i klubben som styrte denne dagen. (Foto: NRYF)

Rytterglede, aktivitet og kunnskap

-Når vi skal plassere dette ut, er planen å peke ut steder som er i nærheten av rideskoler slik at disse får en ekstra lavterskel mulighet til å ta i bruk noe som både innebærer idrett og lek og er til glede for flere. Kjepphesten sprer rytterglede og skaper aktivitet, og den kan også brukes til å lære bort mye nyttig både om hest, hestehold og hestesport, sier Tine.

Neste steg i prosessen er å lande en leverandør av kjepphester og hinder, så skal det distribueres rundt om, til glede for mange. – Vi har som mål at utstyret skal være klart til utlån i BUA i første kvartal 2024, forteller Tine.

Se mer om kjeppheststevner og få tips til kjepphest-trening her!

Foto: NRYF

Relaterte artikler

  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
Laster annonse...