Ryttersportsklubben overtar Vallermyrene rideleir

Grenland Ryttersportsklubb (GRSK) har kjøpt Vallermyrene rideleir av Porsgrunn Utvikling. Overtakelsen gjelder fra 31. mai 2024, og kjøpesummen er 1 krone.

Grenland Ryttersportsklubb / Vallermyrene rideleir / Porsgrunn utvikling / NRYF / Rytterforbundet
Nina Nesstrand (leder, GRSK) sammen med Skule Wærstad fra Porsgrunn Utvikling og Ole Henrik Lia fra Porsgrunn kommune.
av
Ekstern part

Pressemelding

Porsgrunn kommune tilbakebetaler 1,376 millioner kroner i spillemidler, og ryttersportsklubben overtar ansvaret for gjenværende spillemidler på 7,5 millioner kroner – noe som i praksis er kjøpesummen for rideleiren.

Alle parter er fornøyde

– Det har vært en omfattende prosess. Vi har jobbet med denne saken mer eller mindre siden 2021, sier daglig leder i Porsgrunn Utvikling Skule Wærstad. I praksis har nær sagt alle forhold vært drøftet, ikke minst for å sikre Grenland Ryttersportsklubbs mulighet for inntekter ved å også overta deler av anlegget som ikke er spillemiddelfinansiert.

– At vi nå har klart å finne en løsning som alle parter kan leve med, er en vinn-vinn-situasjon, sier Skule Wærstad fra Porsgrunn Utvikling (foto: NRYF).

– At vi nå har klart å finne en løsning som alle parter kan leve med, er en vinn-vinn-situasjon, sier Wærstad. – GRSK blir eier av sine egne arealer. Porsgrunn kommune sikrer at tilbudet blir i kommunen, og at klubben får mulighet til å fremdeles være en stor stevnearrangør som blir lagt merke langt utenfor vår region.

Prosjektutvikler Lars Haakanes understreker at Porsgrunn Utvikling nå kan konsentrere ressursene sine til å utvikle potensialet i eiendommens gjenværende arealer langsetter Vallermyrvegen. Blant annet ønsker Porsgrunn Utvikling å gå løs på Vallermyrene leir bygg 2, den falleferdige bygningen nordvest på eiendommen. Men først må det utarbeides en mulighetsstudie og trolig gjennomføres en omreguleringsprosess for den vestre delen av eiendommen.

Slutt på usikkerheten

– Det er vanskelig å sette ord på hva dette betyr for Grenland Ryttersportsklubb, sier leder av foreningen Nina Nesstrand. – Vi har gjennom flere år levd med usikkerheten rundt fremtidsrettet drift av anlegget. Nå kan vi endelig jobbe langsiktig og målrettet med å utvikle det unike hestesportsenteret vi nå eier i Porsgrunn kommune, og vi gleder oss til å ta fatt på den prosessen.

– Det har vært en lang og ikke minst tung prosess, men det er uten tvil verdt alt arbeidet nå som vi har kommet til en enighet. Vi er godt kjent med både anlegget og hestesporten, og fremover skal vi vise både lokalmiljøet og hestenorge hvorfor vi er så stolte av den flotte klubben vår.

Presidenten i Norges Rytterforbund Tore Sannum gratulerer Grenland Ryttersportsklubb med overtagelsen av Vallermyrene leir. – GRSK er en av de største rideklubbene i Norge. De er også en av de største stevnearrangørene og har vært vertskap for en rekke nasjonale mesterskap, uttaler Sannum. – Både klubben og anlegget på Vallermyrene er et naturlig og ikke minst viktig samlingspunkt for ryttersporten på Østlandet. Et idrettsanlegg for ridning som er tilrettelagt for flere av ryttersportens grener slik Vallermyrene er, bidrar til økt aktivitet og større bredde, mener presidenten i rytterforbundet.

Lang prosess

Prosessen har pågått lenge og startet med at styret i Porsgrunn Utvikling vedtok at leiren skulle selges. Selskapet henvendte seg til sin eier, Porsgrunn kommune, med spørsmål om kommunen ønsket å ta leiren tilbake i kommunalt eie. Formannskapet besluttet 03.06.21 at det ikke var aktuelt, og at PU stod fritt til å selge eller leie ut anlegget. Formannskapet

forutsatte at kommunen ikke skulle bli ansvarlig for å tilbakebetale spillemidlene anlegget er tildelt.

Tine Skoftedalen Fossing fra NRYF gratulerer klubbens leder, Nina Nesstrand (foto: NRYF).
Tine Skoftedalen Fossing fra NRYF gratulerer klubbens leder, Nina Nesstrand (foto: NRYF).

På denne bakgrunnen gikk Porsgrunn Utvikling i gang med forberedelse av salg av rideleiren, og GRSK ble gjort kjent med detaljene senhøstes samme år. Gjennom vinteren og våren 2022 drøftet partene saken uten at det ble oppnådd enighet. Likevel fortsatte dialogen mellom partene for å avklare tekniske, økonomiske og praktiske forhold. En vesentlig forutsetning var at GRSK kunne overta spillemidlene, som da utgjorde 8.9 millioner kroner.

31. mars 2023 mottok administrasjonen i PU et tilbud på kr 1 for hele Vallermyrene leir. Budet forutsatte at GRSK ville bli godkjent som spillemiddel-berettiget.

Porsgrunn Utvikling mente at budet var for lavt i forhold til eiendommens samlede verdi. For å imøtekomme GRSK og å ivareta egne interesser la Porsgrunn Utvikling i august samme år fram et forslag om å dele anlegget, slik at klubben fikk et egnet anlegg for sin virksomhet. Samtidig beholdt PU et areal som kan videreutvikles.

Kultur- og likestillingsdepartementet ble orientert om sakens innhold, og etter noen forhandlingsrunder endte saken opp med at GRSK måtte overta ansvaret for gjenværende spillemidler på 7,5 millioner kroner – noe som i praksis ble kjøpesummen.

Våren 2024 ble endelig avtalegrunnlag utformet, og kjøpet ble 21. mai 2024 godkjent i en ekstraordinær generalforsamling i GRSK. Prosessen har tatt fire år.

God løsning

GRSK overtar ansvaret for spillemidlene og er sikret et areal som tilfredsstiller klubbens behov som en aktiv rideklubb på et høyt lokalt og nasjonalt nivå. Rideleiren på Vallermyrene vil fortsatt å ha kapasitet til å være en av landets største stevnearrangører.

Porsgrunn Utvikling har bidratt til at GRSK kan videreføre sin aktivitet, og selskapet får mulighet til å videreforedle verdien i det gjenværende utviklingsarealet.

Porsgrunn kommune er vertskommune for GRSK og eier av aksjene i Porsgrunn Utvikling AS. Kommunen har bidratt til at driften i GRSK kan videreføres og har lagt til rette for forsvarlig drift og driftsgrunnlag i klubben.

Relaterte artikler