Rytter.no og hestesport.no er slått sammen

av
Rebecca Ballestad-Mender
Hest mobil
Foto: NRYF

Synes du at nettsidene våre har endret seg litt i dag, så har du helt rett. Rytter.no og hestesport.no er nå slått sammen til én nettside.

Heretter er det færre digitale flater å forholde seg til for å finne informasjon, nyheter og fagstoff knyttet til Norges Rytterforbund og ryttersporten. Rytter.no og hestesport.no er slått sammen til én side under navnet rytter.no – nå finner du alt på ett sted.

-Vi ønsker å gjøre det lettere å følge alt som skjer innen sporten vår, og fått tilbakemeldinger på at det er en fordel å samle våre nyheter og informasjon på én og samme flate, sier generalsekretær i NRYF, Beate Heieren Hundhammer.

Menyen og fanene er i all hovedsak slik disse har vært på rytter.no. På forsiden kommer det fortløpende oppdateringer av aktuelle saker øverst. Under overskriften «Aktuelt» vil du finne stoff du kjenner igjen fra gamle hestesport – det blir sport, reportasjer, fagartikler og portretter. Under overskriften «Nyheter fra Norges Rytterforbund» litt lenger ned på forsiden, vil du finne organisasjonsnytt.

Mens hestesport.no har fungert som en ren nyhetsside, er systemet i gamle rytter.no langt mer komplekst og omfattende. Å føre sammen disse to systemene har derfor vært en stor oppgave.

-Sammenslåingen er nå gjort, men arbeidet er langt fra over. Det dukker selvsagt opp bugs her og der som må rettes fortløpende, og i tillegg vil vi også fremover være i en prosess der vi jobber videre med siden for å få løsningen til å bli så leser- og brukervennligsom mulig. Vi håper at dette i minst mulig grad vil gå utover våre besøkende, sier generalsekretæren.

Mens rytter.no og hestesport.no er blitt slått sammen, vil nettsiden nryfstevne.no fortsette som egen side.

Relaterte artikler