Ridning gir høyt trykk i en sensitiv del av kroppen

Å sitte i en sal gir et høyt trykk i bekkenbunnområdet – og dette trykket kan være en utløsende faktor for pudendal nevralgi, en kronisk eller langvarig smertetilstand i bekken og underliv. Det har en fransk forsker funnet. Kvinner er i særlig grad utsatt for nettopp denne lidelsen.

Trykket underlivet utsettes for i salen, kan være en utløsende faktor for pudendal nevralgi, viser fransk forskning. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Franske Sëbastien Murer ved universitetet i Reims har nylig publisert artikkelen «Could Horse Gait and Induced Pelvic Dynamic Loads in Female Equestrians Be a Risk Factor in Pudendal Neuralgia?”. Murer og hans kolleger har sett nærmere på om hestens bevegelser og det trykket som oppstår i perineum, arealet mellom de ytre kjønnsorganene og anus, når rytteren sitter i en sal kan være en risikofaktor i forhold til forekomst av pudendal nevralgi hos kvinner.

Hovedsymptomet er smerter

Pudendal nevralgi er en sjelden kronisk smertetilstand relatert til pudendal-nerven. Denne nerven går fra nedre del av ryggen langs bekkenbunnen og til perineum. Både menn og kvinner kan rammes, men man ser en høyere forekomst hos kvinner. Hos kvinner splittes nerven i tre grener, og det er med på å gjøre pudendal nerven anatomisk sårbar for trykk.

Et større traume mot perineum kan irritere nervene i bekkenet, og nervene kan også irriteres av mindre traumer over tid. Trykk eller skade på pudendal nerven i forbindelse med fødsel, ved bekkenskader, fødsel, svulster, forstoppelse eller stramme muskler kan forårsake pudendal nevralgi.

Hovedsymptomet på tilstanden er smerter. Disse kan variere i intensitet og karakter, det kan oppleves som en brennende følelse eller at det klør eller verker. Noen opplever irritasjon fra blære eller tarm, og noen kan oppleve smerter i sete, bena og føttene.

For å håndtere en situasjon med pudendal nevralgi, er det å redusere irritasjonen sentralt. Dette krever ofte endringer i livsstil, og god hjelp fra helsearbeidere med erfaring på området kan være god hjelp, deriblant av fysioterapeut.

Den franske forskeren mener at diagnosen fremdeles er misforstått og at det fokuseres lite på den innen medisinen. Lite fokus kan også følge av at pasienter ofte ikke tør søke medisinsk hjelp for dette.

Fysioterapi er en del av behandlingen av pudendal nevralgi. (Foto: Yun Krukau/Pexels.com)

Pudendal nevralgi og idrett

Flere publiserte artikler nevner sykling, særlig over lengre distanser, som en utløsende eller forverrende faktor for tilstanden.

I likhet med en sykkelrytter, så er også ryttere innen hestesport mer utsatt for kompresjonsskader i underlivet. Ridning har også i noen rapporter blitt oppgitt som en mulig årsak til pudendal nevralgi, men det har ikke tidligere blitt forsket nærmere på om bevegelsene som oppstår i salen og trykket som da følger kan trigge dette.

En internasjonal forening for lidelsen rapporterer om en forekomst av lidelsen på 1/100 000, med et flertall av kvinner. Dette medførte at forskerne valgte å fokusere på kvinnelige ryttere.

Murer påpeker i sin artikkel at salens form, rytterens vekt og hestens bevegelser påvirker distribusjonen av trykk, hvilket kan føre til uønskede virkninger form av kompresjonskader og riftskader. Forskeren ønsket å se nærmere på lidelsen i forbindelse med ridning som følge av de rapporter som foreligger vedrørende sykling.

Sykling og ridning innebærer gjentatte små traumer mot bekkenområdet og er mulige årsaker til pudendal nevralgi. (Foto: Dylan Howell/Pexels.com)

12 kvinnelige ryttere og en mekanisk hest

12 friske kvinnelige ryttere, alle med minst fem års erfaring som ryttere, ble brukt i studiet. Ingen av dem hadde oppgitt symptomer på purendal nevralgi. Det ble brukt en mekanisk hest, og mellom sal og rytter plasserte forskerne en fleksibel trykkmadrass med sensorer.

Tre ridesituasjoner ble sett nærmere på – holdt, kort galopp og øket galopp. Trykkmålingene viste at rytterne utsettes for mye høyt trykk i dette følsomme området av kroppen, hvilket forskerne mener bekrefter at ridning kan gi en nevrologisk lidelse som pudendal nevralgi.

En viktig observasjon var at jo høyere BMI hos rytteren, jo lavere var de største målte trykkene. De 12 rytterne var av relativt lik høyde, mens det var større forskjell når det gjaldt vekt. Murer mener det kan være grunn til å anta mer tykkelse på bløtvevet i området der pudendal nerven er, kan dempe trykket.

12 kvinnelige ryttere, med minimum 5 års erfaring, deltok i undersøkelsen. (Foto: NRYF)

Bekreftet teorien

Den franske forskeren sier at ryttere er mer utsatt for kompresjonsskader, etter som ridning innebærer gjentagende bevegelser for perineum. I tillegg til interaksjon mellom sal og perineum, kommer de roterende bevegelsene til hest og rytter i forhold til frontalaksen. Dette påvirker de områdene av rytterens kropp som er i kontakt med salen.

-Disse mekaniske påvirkningene har effekt på hele perineum, der man også finner pudendal nerven. Under ridning får ikke de følsomme strukturene i dette området noen mulighet for optimal avlastning, sier Murer i sin artikkel.

Murer påpeker at funnene i denne undersøkelsen støtter teorien om at ridning gir høyt trykk i underlivet, og at det trolig kan trigge pudendal nevralgi. Man kan dog ennå ikke si noe mer årsakssammenhengen mellom pudendal nevralgi og nivå på trykket og hvor lenge/ofte man utsettes for dette, hvilket korresponderer med det man så langt har fastslått innen sykling.

Forskerne vil nå bruke innsamlet data for å lage en tredimensjonal modell for om mulig lokalisere områder der pudendal nerven kommer i klem.

Forskerne vil nå bruke innsamlet data for å lage en tredimensjonal modell for om mulig lokalisere områder der pudendal nerven kommer i klem. (Foto: NRYF)

Bør innlemme menn og nybegynnere i forskningen

Forskeren påpeker også flere begrensninger på egen forskning. For å forenkle forsøket ble det brukt en mekanisk hest. På en ordentlig hest, vil ikke omfanget og frekvensen være konstant, hvilket vil gi et annerledes mønster i forhold til når det er mest trykk.

Kun kvinner deltok i undersøkelsen, men forskeren mener at menn også bør inkluderes i en slik undersøkelse ettersom deres anatomi er litt annerledes enn hos kvinnene. Han mener også at man bør innlemme nybegynnere innen ridning i en tilsvarende øvelse for å se om rett rideteknikk kan bidra til å forhindre prudendal nevralgi. I tillegg bør man se på hvilken effekt bruken av lett sete har ettersom periodevis mangel på kontakt mellom rytter og sal drastisk påvirker de belastninger perineum utsettes for.

Med mer fremtidig forskning innen dette området sier Murer også at man bør forsøke å lage retningslinjer som for eksempel kan angi en maksimal varighet for daglig ridning, litt i likhet med EU-direktivet om arbeidstagere som utsettes for vibrasjon i sitt arbeid.

I tillegg til Murer, bestod forskergruppen av Guillaume Polidori, Fabien Beaumont, Fabien Bogard og Fabien Legrand ved universitetet i Reims Champagne-Ardenne i Frankrike samt Hassen Hakim ved det teknologiske universitetet i Compiègne, også det i Frankrike.

Øvrige kilder:https://www.nhs.uk/conditions/pudendal-neuralgia/, https://www.bekkenbunnsspesial...