Rengjøring av stallen

Det nærmer seg tid for storrengjøring av stallen. Hvordan kan man best vaske en stall?

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Ekstern part

Tekst: Thor Gunnar Mathisen, Stallmestern


For det første så er det viktig at man tar seg tid og alt arbeid det medfører med å ta en grundig vask av stall og anlegg. I løpet av ett år samler det seg mye støv, skitt og møkk i alle kriker og kroker. Dette blir grobunn for et dårlig inneklima der pollen, soppsporer, muggsopp, bakterier og andre mikroorganismer får utvikle seg. Flere av disse blir ved bevegelse luftbårne og er dermed noe som hester og mennesker puster inn.

Tøm stallen

Skal man gjøre jobben ordentlig bør man tømme stallen helt for strø og utstyr, før man koster og deretter vasker fra tak og ned til gulv. Vann og såpe er tingen, men man kan gjøre jobben noe enklere ved å bruke høytrykkspyler. Høytrykksspyling med vann som har 50-55 grader gir bedre resultat enn kaldt vann. Varmere vann er kun nødvendig dersom man skal rengjøre olje og fett.

De fleste høytrykkspylere selges med forskjellige dyser slik at man kan skifte dyse etter hvilket materiale man spyler på. Det kan for eksempel være dyser som gir ett hardere trykk om man spyler på betong og andre som sprer vannet mer når man spyler på treverk.

En del av høytrykkspylerne har innebygget såpekammer, men har den ikke det, så bør man bruke en pumpekanne som sprayer ut rengjøringsmiddel som løsner fett og møkk. Det fins forskjellige såpetyper der noen inneholder bakteriedrepende middel. Bløtlegg områdene før man begynner selve vaskingen.

Skal man gjøre jobben ordentlig bør man tømme stallen helt for strø og utstyr, før man koster og deretter vasker fra tak og ned til gulv


Såpe og skrubb

Når det gjelder vask av fôrkrybber, vannkar, saltsteinholdere, bak gitter i vinduskarmer og lignende, er det ofte en fordel at man bruker såpe og skrubb for å komme ordentlig til i alle kriker og kroker.

Det er viktig å tenke på alt det elektriske når man bruker høytrykkspyler. Lamper og stikkontakter skal ikke spyles på, men tørkes av for hånd. Planlegg også i hvilken rekkefølge man rengjør slik at man ikke flytter møkk med høytrykkspyleren over til rene flater.

En annen viktig ting å tenke på er at man bruker verneutstyr ved bruk av høytrykkspyler. Dette fordi små vanndråper blir luftbårende og kan inneholde partikler man ikke ønsker å puste inn.

Husk ventilasjonsviftene

En siste ting som er viktig ved en storrengjøring er ventilasjonsviftene. Om man kommer til den bør man tørke av kanalveggen inn til selve viften og rengjøre propellbladene. Dette vil redusere støy og effekten på utsuget.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i Hestesport