Påskeprat med presidenten

Noen ganger er det viktig å ta et lite stopp, tenke litt over ting som har vært og tenke litt over hvordan vi ønsker at ting skal bli. Vi har tatt en påskeprat med vår president, Tore Sannum, der tema er årene som har vært og tiden fremover.

av
Rebecca Ballestad-Mender
NRYF Tore Sannum under NM i feltritt 2020 - velkommen til en påskeprat med forbundets president. (Foto: NRYf)

Vi har lagt en spesiell tid bak oss – og vi er i en spesiell tid. For tre år siden ble Norge og verden lukket ned. Plutselig befant vi oss i noe som føltes som en science fiction film. Vi lærte oss etter hvert å håndtere en pandemi, vi fikk en ny normal – og vi så frem til en tid der vi skulle få komme tilbake til den verdenen og det livet vi kjente.

-Jeg vil av hele mitt hjerte takke alle i sporten for den innsatsen som ble lagt ned under pandemien for å holde hjulene i gang!


Til heste-Norge

Ryttersporten ble akkurat som alt annet sterkt berørt av pandemien. Men en pandemi var ikke nok til å legge noen demper verken på ryttergleden eller kjærligheten til hesten og sporten. Hjulene måtte riktignok finne noen nye spor, men hjulene ble holdt i gang av alle sportens engasjerte ildsjeler – i klubbene, kretsene og i Rytterforbundets administrasjon. Faktisk var Norges Rytterforbund en av de idrettene som mistet færrest medlemmer under pandemien.

Derfor begynner presidenten påskepraten med å uttrykke sin takknemlighet til alle, på vegne av sporten:

-Jeg vil av hele mitt hjerte takke alle i sporten for den innsatsen som ble lagt ned under pandemien for å holde hjulene i gang!

En pandemi var ikke nok til å legge noen demper verken på ryttergleden eller kjærligheten til hesten og sporten her i Norge. (Foto: NRYF(

Målet «rytterglede for alle» står fast

Da pandemien var over, tenkte vi alle at nå skulle det bli som før.
Men slik gikk det ikke.

-Da vi endelig kunne legge pandemien og alle restriksjonene som fulgte, både for samfunnet og idretten, bak oss - da fikk verden en brutal og tragisk krig som angår og preger oss alle. Mine tanker går til det ukrainske folket, og ikke minst til våre venner innenfor ryttersporten som har fått sine liv så drastisk endret, sier presidenten.

Krigen kaster en skygge over verden, men samtidig er det viktig å holde fast i det som er mål og som gir mening.

For ryttersportens del handler det dypest sett om «rytterglede for alle».

-Rytterglede for absolutt alle er vår visjon. Det er en visjon, fordi det er et mål vi skal oppnå. Hver eneste dag er det mange som kjenner på denne gleden, men det er likevel fremdeles et mål vi har foran oss at det er glede, for alle. Det er fortsatt et stykke å gå, både nasjonalt og internasjonalt, sier Tore.

Rytterglede for alle er en visjon - og et mål. (Foto: NRYF)

Om veien mot målet

Et viktig tiltak for å nå dette målet om glede for alle er samarbeidet som har blitt inngått mellom private og klubbdrevne rideskoler.

-Dette beskrev vi som et tiltak i det rytterpolitiske dokumentet og nå er det et faktum. Dette samarbeidet er uvurderlig for å kunne rekruttere til sporten, for å utvikle lavterskel tilbud og for å vise at det ikke bare er størrelsen på lommeboka som bestemmer hvem som kan drive med hestesport, fastslår presidenten.

Et annet tiltak har kommet gjennom samarbeid på tvers av flere idretter. For fire år siden fikk Tore en telefon. Det var daværende idrettspresident Tom Tvedt. Tvedt hadde snakket med helseministeren om en budsjettpost som ikke var brukt opp. Sammen med gatefotballprosjektet hadde de tenkt ut en mulighet for å bruke idretten som et virkemiddel for å hjelpe tidligere rusmisbrukere til et nytt og bedre liv.

-Rytterforbundet ble invitert til å være med på dette prosjektet – og det takket vi ja til!

Dette var begynnelsen på Idretten Skaper Sjanser - et prosjekt som skaper sjanser og som er visjonen «rytterglede for alle» i praksis.

Presidenten går videre til en viktig del av idretten.

-Norge har i mange år vært en ledende nasjon innenfor paraidretten – for ikke å si innenfor paradressuren. Vi har jobbet både nasjonalt og internasjonalt for å fremme paradressuren, sørge for rettferdighet, likeverd og likevilkår. Vi har fått gjennomslag for flere initiativ, men det er fortsatt en vei å gå, sier presidenten - for det handler også her om rytterglede for alle.

Idretten Skaper Sjanser er et viktig prosjekt som har kommet de siste årene - et eksempel på visjonen "rytterglede for alle" i praksis.

Trygg rytterglede for alle

Rekruttering er et sentralt element i visjonen rytterglede for alle. Sikkerhet og trygghet er to grunnleggende faktorer for rekruttering.

-Sammen må vi gjøre stallen, treningen og sporten et trygt og sikkert sted å være på flere måter, ikke bare i forhold til hest og ridning. Vi må jobbe forebyggende i forhold til mobbing, diskriminering, overgrep og trakassering – her har vi nulltoleranse, og det har vi jobbet bredt og hardt for især disse siste årene. Det er laget en omfattende rapport som nettopp tar for seg hvordan vi skal håndtere overgripere, de som blir forgrepet seg på, og ikke minst sørge for forebyggende arbeid slik at seksuell trakassering og overgrep ikke kan finne sted. Administrasjonen jobber godt med dette, og flere tiltak er gjennomført, sier presidenten.

Mye er gjort, men samtidig:

-Dette arbeidet blir vi aldri ferdig med, fortsetter presidenten. - Ukulturer skal lukes vekk. Ingen skal være redd for å gå til stallen eller gå på trening – ikke i dag, og ikke i morgen.

Visjonen er rytterglede for alle, med prefikset trygg: «trygg rytterglede for alle».

- Ingen skal være redd for å gå til stallen eller gå på trening – ikke i dag, og ikke i morgen, sier Tore Sannum. (Foto: NRYF)

Bredde og topp

Idrett er bredde og topp. Disse to er tett knyttet sammen – uten bredde, ingen topp.

I disse påskedager er toppidretten i rampelyset med kameraene rettet mot Omaha og World Cup-finaler i sprang, dressur og voltige.
En norsk rytter er med – Victoria Gulliksen er Norges første kvinnelige rytter i en World Cup-finale og hun viser hele verden at hun er en rytter på aller øverste nivå.

-Vi har sett en god utvikling i norsk ryttersport når det gjelder utøvere på det høyeste nivået, i alle grener, både blant seniorene og i de aldersbestemte klassene, fastslår presidenten med stolthet i stemmen, stolthet over Victoria og over alle de som står videre i rekkene.

-Vi har sett en god utvikling i norsk ryttersport når det gjelder utøvere på det høyeste nivået, i alle grener, både blant seniorene og i de aldersbestemte klassene, fastslår presidenten. (Foto: NRYF)

Med god hestevelferd i alt vi gjør, skal vi jobbe videre mot visjonen og målet trygg rytterglede for alle.


Kjenner på en bekymring

Presidenten gleder seg over fremgangen i norsk ryttersport, han gleder seg over det visjonen «rytterglede for alle» rommer. Men han kjenner også på en bekymring for sporten og dens fremtid.

- Det er sterke krefter som arbeider imot sporten, krefter som mener sporten drives på utøvernes og ikke hestenes premisser, krefter som mener at det vi holder på med er dyremishandling. Det er også miljøaktivister som mener hestesporten ikke er bærekraftig og at miljøfotavtrykket er for stort. Disse kreftene er sterke, har en høy stemme, og de er villig til å bruke sterke virkemidler. Vi har sett aksjoner på flere arrangement rundt i Europa. Det er vanskelig å argumentere mot krefter som tenker mer med hjertet enn med hjernen. Det har vi sett eksempler på før - derfor må ryttersporten agere proaktivt, sier Tore.
- Vi må gjøre tiltak som reduserer eller fjerner argumentene til aktivistene. Det er fokus på transport av hester over lange strekninger, treningsmetoder, stallhåndtering, utstyr som sal, bitt, belegg, pisk og sporer og det er fokus på medisinering og veterinærmedisink behandling. Vi må ha fokus på hestevelferd i alt vi gjør, alle sammen, fra topp til bredde.

Denne bekymringen har FEI et sterkt fokus på.
-Dette var et sentralt tema under årsmøtet i november, og det ble brukt mye tid på temaet også i det europeiske forbundet EEF, sier presidenten.
FEI har satt ned t en komité som heter Equine Ethics and Wellbeing Commission. De skal arbeide i forhold til det som heter «Social Lisence to operate» - eller på godt norsk omdømme.
-Denne komiteen består av de beste i verden på fagområdet, og er ledet av FEIs president Ingmar de Vos. Det forteller hvor viktig dette arbeidet er. Hestevelferd har alltid vært viktig, men nå er det viktig ikke bare for våre hester, men også for sportens fremtid at god hestevelferd gjennomsyrer alt vi gjør.

Norges Rytterforbund har også grepet fatt i denne oppgaven. – Rytterforbundet har jobbet lenge med dette. Vi har en arbeidsgruppe ledet av to av medlemmene i forbundsstyret, Marianne Skille og Emil Flam. De trekker på alle gode ressurser i inn- og utland og rapporterer til Forbundsstyret. Det er gjort brukerundersøkelser, og rapporten har akkurat vært på høring. Denne rapporten skal tilrettelegge for «Morgendagens Ryttersport», slik at også våre barn og barnebarn skal kunne holde på med sporten vi alle er så glade i. Visjonen vår om rytterglede for alle gjelder i dag – og den gjelder for morgendagen også! Det må vi jobbe for, sammen!

- Hestevelferd har alltid vært viktig, men nå er det viktig ikke bare for våre hester, men også for sportens fremtid at god hestevelferd gjennomsyrer alt vi gjør, sier Tore. (Foto: NRYF)

Rideklubbene er sportens hjerte og motor

Det som får sporten til å tikke og gå, det er rideklubbene. Det er her rekruttering av aktive utøvere, teknisk personell, frivillige og tillitsvalgte skjer. En stor del av NRYFs ressurser går til klubbene – for det er her sporten utøves. Rideklubbene er både sportens hjerte – og de er sportens motor.

-Fra klubbene fikk vi kjenne på en unison glede da Gjelsten-stipendet ble innført – for det koster å drive en rideklubb. Det er dyrt utstyr, det er dyrt å arrangere og det gir en stor slitasje på alle som stiller opp som frivillig. Med Gjelsten-stipendet har alle landets klubber fått en mulighet til å søke på et stipend på 100 000 kroner, som årlig over en tiårs-periode deles ut til ti klubber. Dette betyr så mye for klubbene, både rent økonomisk og som en motivasjon til å stå på videre med å gi av sin tid for andre. Gjelsten-stipendet, som ble delt ut første gang i 2020, er et fantastisk initiativ som vil gi mange rideklubber et løft i tiden som kommer!

Presidenten fortsetter om klubbarbeidet og om frivilligheten:

-Vi har og skal ha gode diskusjoner om retning og veivalg. Vi skal tåle kritikk og vi skal vi være ydmyke for feil vi gjør. Det er demokrati, åpenhet og felleskap, det er norsk idrett som er basert på frivillighet. Dette er vår sport – den innsatsen som gjøres, den gjør meg ydmyk og jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til alle tillitsvalgte, frivillige og tekniske funksjonærer. Uten dere, ingen idrett!

-Gjelsten-stipendet er et fantastisk initiativ som vil gi mange rideklubber et løft i tiden som kommer, sier Tore Sannum - her under utdelingen i 2021, sammen med Bjørn Rune Gjelsten fra Gjelsten Holding og Maria Hagen fra Molde Rytterklubb (nå Molde og Hustadvika Rideklubb). Foto: NRYF

Stø kurs fremover

Å være engasjert i en klubb innebærer et lite hav av oppgaver, på mange ulike områder. Det rakes, kostes, males, bygges. Det er hest og mennesker, det er små og store. Det er utføring, evaluering og planlegging.
Det er de mange små delene som utgjør den store helheten, der de mange små delene som gir rytterglede for alle.

Forbundsstyrets oppgave er å stake ut kursen som sporten jobber etter. Etter en periode der en pandemi og en krig har satt nye og uventede forutsetninger, er det viktig å holde en stødig kurs mot målet. Målet er like viktig som før – og mange punkter på listen gjelder nå som før.

-Bredde og rekruttering står høyest på listen, sammen med utvikling av anlegg, trygghet i stallen og samarbeid med andre organisasjoner. Vi skal være en tydelig stemme internasjonalt som prediker våre verdier, sier Tore. - Vi skal legge til rette for at toppidretten utvikler seg og får de nødvendige rammebetingelser og ressurser. Vi skal jobbe mye med kommunikasjon og holdningsarbeid, fortelle omverden at ryttersporten og samvær med hest er den beste rekreasjon man kan få. Uavhengig av om man eier, leier eller låner en hest. Eller for den sak skyld koser seg med å være i stallen med gode venner. Med god hestevelferd i alt vi gjør, skal vi jobbe videre mot visjonen og målet trygg rytterglede for alle.

- Med god hestevelferd i alt vi gjør, skal vi jobbe videre mot visjonen og målet trygg rytterglede for alle, sier presidenten i sin påskeprat. (Foto: NRYF)