Oppnevning av NRYFs hestevelferdsråd

Det jobbes i disse dager med å finne gode kandidater til NRYFs hestevelferdsråd som ble vedtatt opprettet i høst. I den forbindelse inviteres det også til selv å melde interesse. - Hestevelferd har alltid vært en sentral oppgave for Norges Rytterforbund, og dette arbeidet skal nå både styrkes og synliggjøres, blant annet ved å oppnevne NRYFs hestevelferdsråd, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

hest / Norges Rytterforbund
Kan du tenke deg å sitte i NRYFs hestevelferdsråd? Nå kan du melde din interesse. (Foto: NRYF)
av
Rebecca Ballestad-Mender

Forbundsstyret skal velge medlemmer av hestevelferdsrådet etter innstilling fra generalsekretær. Som en del av arbeidet med å finne frem til gode kandidater, åpnes det også for muligheten til selv å melde interesse.

- Hvilke personer skal sitte i rådet?
 - Helt overordnet så bør jo alle som skal sitte i hestevelferdsrådet ha en genuin interesse om å oppnå en stadig bedre hestevelferd. Det er et arbeid som vi aldri vil eller skal komme i mål med, fordi stadig ny kunnskap, forskning og erfaring kontinuerlig vil bringe oss fremover. I tillegg bør man ha et oppriktig ønske om at vi fortsatt skal ha en ryttersport og at den skal utvikles slik at kravene om bedre hestevelferd imøtekommes. Mandatet inneholder også noen formalkrav når det gjelder sammensetning; spesifikt er nevnt veterinær, etolog, trener, ridelærer, konkurranserytter og representant fra en uavhengig dyrevelferdsorganisasjon/-gruppe. Dette må imidlertid ikke oppfattes som uttømmende, sier Beate.

- Tror du alle vil bli fornøyde med sammensetningen av hestevelferdsrådet?
-Garantert ikke! utbryter generalsekretæren. – Til det er det for mange ønsker og interesser. Skulle man imøtekommet alt det som jeg ser har kommet frem i kommentarfeltene i SOME om sammensetningen, samt de direktehenvendelsene vi har fått, ville rådet ha bestått av «100» personer, og det går jo ikke! Og det tror jeg alle har forståelse for. Men, forbundsstyret har også lagt til grunn at hestevelferdsrådet skal kunne sette ned ad-hoc-utvalg, som kan arbeide med helt spesifikke problemstillinger, og da vil man kunne hente inn spesialkompetanse på akkurat de områdene man ønsker belyst. Det er også mulig at hestevelferdsrådet ønsker referansegrupper.

- Vil hestevelferdsrådet bestå av personer innen eller utenfor organisasjonen?
 - Begge deler. Vi har behov for både «utenforblikket» og folk som kjenner sporten og organisasjonen innenfra. Vi må for øvrig ikke komme dit hen at det per definisjon er en motsetning å ha en eller annen form for tilknytning til ryttersporten samtidig som man er medlem av rådet, vi har mye god hestekunnskap og lang erfaring i egne rekker. Men, det er viktig med full åpenhet. Derfor vil alle som skal sitte i rådet måtte oppgi eventuell tilknytning til hesteorganisasjoner og sporten, inkludert eventuelle ansettelsesforhold eller næringsinteresse, samt organisasjonsmessig tilknytning både i forhold til seg selv og nærstående. Og da kan det være at man kommer frem til at det er personer som ikke bør sitte i hestevelferdsrådet på grunn av klare interessekonflikter, selv om de er aldri så kompetente, avslutter Beate.

Mandatet til NRYFs hestevelferdsråd finner du her

Interesse for å sitte i NRYFs hestevelferdsråd kan du melde her
Frist er 17. januar

Relaterte artikler